Múzeum poskytuje odbornej verejnosti špecializované informačné, metodické a konzultačné služby.

Konzultačné a bádateľské služby s odbornými pracovníkmi múzea poskytujeme na základe telefonického alebo mailového dohovoru.

+421 2 624 10 665
+421 917 693 235

Pre účely prezenčného štúdia sú k dispozícii tieto zbierky

Periodiká

Mgr. Jana Nenčevová Hradská, jana.hradska@cvtisr.sk

Knihy, Listiny, Výročné správy škôl, Pozostalosti osobností dejín školstva 

Mgr. Miroslava Slezáková, PhD., miroslava.slezakova@cvtisr.sk 

Fotografie, Pohľadnice, Audiovizuálne médiá

Mgr. Martina Kočí, martina.koci@cvtisr.sk

Učebné pomôcky 

PhDr. Michaela Jelínková, michaela.jelinkova@cvtisr.sk

Publikácie


Ak máte záujem o niektorú z publikácii kolektívu Múzea školstva a pedagogiky, môžete nás o konkrétny titul požiadať mailom na msap@cvtisr.sk a my Vám ho pošleme v elektronickej podobe. Staršie tituly sú k dispozícii len v tlačenej forme u nás v múzeu. Ak budete používať informácie z publikácií, prosíme, nezabudnite ich riadne citovať.

Zoznam publikácii z autorskej dielne Múzea školstva a pedagogiky >>>