Múzejná pedagogika

Milí učitelia, vychovávatelia,

múzejná pedagogika v prostredí múzea má za cieľ neformálne, interaktívnym spôsobom vzdelávať o školskej histórii na našom území. Prebieha v rôznych formách od lektorovaných sprievodov výstav či expozícií, vzdelávacích programov až po prednášky, semináre pre viaceré vekové skupiny. 

Čo budeme školám ponúkať? 

Programová ponuka Múzea školstva a pedagogiky pre školské skupiny žiakov bude po otvorení stálej expozície na jar 2024, zameraná na rôzne témy z dejín školstva na Slovensku.

Vybrané vzdelávacie programy budú prinášať témy učív o školskej histórii alebo osobnostiach spätých so vzdelávaním a školstvom, podľa ŠVP. Tak nemusíte prísť o vyučovaciu hodinu v škole, ale žiaci ju môžu absolvovať priamo v múzeu a netradičnou formou.

Programová ponuka vzdelávacích programov je vždy prispôsobená jednotlivým stupňom škôl.

Usilovne pracujeme na tom, aby ste si po otvorení múzea mali z čoho vyberať a Vy sa stanete našími partnermi pri učení detí o našej školskej histórii.