Múzeum školstva a pedagogiky

Adresa

Charkovská 5551/1
841 07 Bratislava

Telefón

+421 2 624 10 665
+421 917 693 235

Mail

msap@cvtisr.sk

Objednávky programov

Mgr. Zuzana Kunšteková
+421 917 733 489
programy.msap@cvtisr.sk