Expozícia Dejinami školstva

Predstaví školstvo ako významný fenomén spoločnosti na území dnešného Slovenska od stredoveku až do ponovembrových zmien v roku 1989. Otvorenie expozície predpokladáme v priebehu roka 2024.