VÝSTAVA M_2016

VÝSTAVA M_2016

Výstava predstavuje, ako sa Múzeum školstva a pedagogiky - fondová a pamäťová inštitúcia so špecializáciou na dejiny školstva a pedagogiky, dostala k historickej budove školy, a prečo to pre ňu bol taký významný počin. Zároveň zachytáva idey a vízie na pretvorenie budovy, v ktorej sa v minulosti vzdelávalo, na múzejné priestory. Približuje spoluprácu múzejníkov a architektov, ktorí ju pomohli premeniť do súčasnej podoby.

Fotografie a údaje z niekoľkoročného procesu rekonštrukčných prác interiéru budovy dokumentujú, ako sa menila v čase. Téma príprav 50-tisícového zbierkového fondu, ktorý Múzeum školstva a pedagogiky spravuje, na sťahovanie z miesta, kde pôsobilo 20 rokov, odprezentuje, ako sa s touto náročnou úlohou popasovali odborní pracovníci.

Autorka: Mgr. Zuzana Kunšteková
Odborná spolupráca: Ing. arch. Tomáš Čechvala, Mgr. Martina Kočí, PhDr. Daniela Vaněková
Technická spolupráca: Mgr. Michal Beránek, Mgr. art. Peter Fröhlich
Fotografie: Andrej Hudek, Fotoarchív Múzea školstva a pedagogiky
Architektonické, výtvarné, grafické riešenie: Ing. arch. Zuzana Vaněková
Realizácia: Natyp s.r.o., CVTI SR
Tlač: Copex s.r.o.

Srdečne Vás pozývame na prehliadku výstavy, v čase otváracích hodín - každý štvrtok od 13.00 hod. do 19.00 hod.

Foto: Z. Vaněková

HĽADÁ SA KURÁTOR/KA

Do MŠaP hľadáme nové posily.