výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

Múzeum je celoštátne špecializované pracovisko rezortu školstva, jediné svojho druhu v Slovenskej republike. Bolo založené v roku 1970. Jeho zriaďovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a organizačne patrí pod Centrum vedecko-technických informácií SR.

Jeho poslaním je zhromažďovať, spracovávať a ochraňovať, vedecky zhodnocovať a prezentovať hmotné dokumenty z dejín školstva a pedagogiky na Slovensku ako národné kultúrne dedičstvo.

Múzeum dočasne zatvorené. Prebieha balenie zbierkových predmetov a príprava na sťahovanie.

Múzeum sa sťahuje do nového pôsobiska v bratislavskej Devínskej Novej Vsi. Budova pôvodnej školy, ktorú múzeum získalo do užívania prechádza rekonštrukciou. Buďte s nami pri tom.  >>>