výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

súťaž pre školy > súťažné tímy > SAB team - pátrači

Zaostri na školu!

Názov tímu: AB team - pátrači AB_team_1

Škola: ZŠ, Školská 14, Bošany        

Meno pedagóga: Mgr. Jana Buláková, Mgr. Martin Hallon

Zloženie tímu:  Katarína Matejovičová, Angelika Ducká, Júlia Bočkayová, Annamária Peciarová, Karin Buláková, Veronika Janotková, Róbert Železník, Maroš Čulák, Lukáš Lisý, Denis Podoba, Martin Gašparík, Daniel Rybár, Vladimír Pirťan, Lenka Sivá, Barbora Daňová, Viktória Lednická, Terézia Moravčíková, Nancy Valuchová, Jesika Remeňová, Michaela Dolníková, Kristína Kaducová, Kristián Menšík

Škola na ktorú zaostrili: Základná škola v Bošanoch

Bosany-ZS-Obr.3_1                                                                        

Stručná história školy:

Píše sa rok 1961. Rok, ktorému dominuje let prvého človeka do vesmíru či začiatok stavby neslávneho Berlínskeho múru. No pozornosť všetkých žiakov, učiteľov, občanov Bošian a okolia púta iná udalosť. Dňa 29. augusta bola slávnostne otvorená súčasná budova školy. Škola mala 23 tried, 26 učiteľov a 829 žiakov. Do školy chodili aj žiaci z okolitých obcí: Nedanovce, Krásno, Baštín, Práznovce.
V kronike sa píše: „Stavba novej školskej budovy bola prevedená vzorne, preto bola odmenená zlatou visačkou." Stavbu odovzdal za realizátora- pozemné stavby Nitra pán Hrebíček predsedovi MNV pánovi Škvareninovi, a ten ju následne odovzdal riaditeľovi školy Eugenovi Drinekovi.
Po otvorení školy sa postupne upravovalo jej okolie. Športový areál za školou sa začal budovať v roku 1965. Počiatočné nadšenie jednotlivcov, najmä pána učiteľa Slopovského, dokázalo získať pre prácu žiakov, učiteľov, rodičov.
Výstavbu areálu podporili Koželužne Bošany, Vojenský útvar, JRD a športovci Bošian. Celkové náklady na výstavbu boli 50 000 korún, hodnota diela však bola až 360 000 korún. Športový areál bol slávnostne otvorený 1. júna 1968.
V roku 1989 bola otvorená budova školskej družiny. Vďaka tomu sa začalo učiť iba v dopoludňajšej zmene.
Dnes má škola 347 žiakov, 18 tried a 25 učiteľov. Hoci sa budova nezmenila, vznikli v nej nové učebne, počítačové triedy, zmodernizovali sa všetky vnútorné priestory, vybudovalo sa multifunkčné ihrisko s umelým povrchom.

Výsledky pátrania vo formáte PDF.

Škola na ktorú zaostrili: Štátna ľudová v Bošanoch

ludova_skola_1                                                                        

Stručná história školy:

Roku 1925 bola v Bošanoch zriadená aj štátna škola = štátna ľudová škola. (V tejto budove bola od roku 1913 zriadená detská opatrovňa. Pozemok zdarma dal barón Haupt-Štummer – patrón obce, budovu postavila obec Veľké Bošany a dala ju do úžitku štátu. Roku 1921 vydala vláda zákon, kde sa rušia štátne opatrovne zriadené bývalým uhorským štátom. A tak budova stála prázdna do 1. 12. 1925, kedy tu bola otvorená štátna ľudová škola.)

Škola na ktorú zaostrili: Meštianska škola v Bošanoch

mestianska_skola_1                                                                        

Stručná história školy:

Roku 1936/37 došlo k zriadeniu meštianskej školy – v kaštieli dnešného parku Hrdinov. Prvým riaditeľom sa stal Alexander Ondrašík. Učiteľský zbor tvorili: Alexander Ondrašík – riaditeľ, odb. uč., Bohumila Ondrašíková – odb. uč., Ružena Kallusová – uč., Štefan Drozd – kaplán, uč. náb.
Jej dve triedy sa nachádzali v štátnej ľudovej škole (dnes ZUŠ) a v tzv. „Mlečiarni".

Výsledky pátrania vo formáte PDF.

Galéria zaslaných fotografií:

Bosany-ZS-Obr.1 Bosany-ZS-Obr.10 Bosany-ZS-Obr.11 Bosany-ZS-Obr.12 Bosany-ZS-Obr.13 Bosany-ZS-Obr.14 Bosany-ZS-Obr.15 Bosany-ZS-Obr.16 Bosany-ZS-Obr.17 Bosany-ZS-Obr.18 Bosany-ZS-Obr.19 Bosany-ZS-Obr.2 Bosany-ZS-Obr.3 Bosany-ZS-Obr.4 Bosany-ZS-Obr.5 Bosany-ZS-Obr.6 Bosany-ZS-Obr.7 Bosany-ZS-Obr.8 Bosany-ZS-Obr.9 Bosany-ZS-_Obr.20 Bosany-ZS-_Obr.22 Bosany-_ZS-Obr.21 Bosany-_stare-obr_6 Bosany-_stare-obr_7 Bosany-stare-obr._._1 Bosany-stare-obr._._10 Bosany-stare-obr._._11 Bosany-stare-obr._._14 Bosany-stare-obr._._15 Bosany-stare-obr._._16 Bosany-stare-obr._._17 Bosany-stare-obr._._17A Bosany-stare-obr._._1A Bosany-stare-obr._._1B Bosany-stare-obr._._3A Bosany-stare-obr._._5 Bosany-stare-obr._._8 Bosany-stare-obr._._9 Bosany-stare-obr._12 Bosany-stare-obr._13 Bosany-stare-obr10A Bosany-stare-obr_2 Bosany-stare-obr_3 Bosany-stare_-obr10B Bosany-stare_-obr_4