výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

súťaž pre školy > súťažné tímy > Budúca generácia

Zaostri na školu!

Názov tímu: Budúca generácia 

Škola: Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Krásnohorská Dlhá Lúka         

Meno pedagóga: Ing. Edita Juhászová

Zloženie tímu: Oto Boršodi – rodič, žiaci 3. a 4. ročníka

Škola na ktorú zaostrili: Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Krásnohorskej Dlhej Lúke

KrasnohorskaDL-spoj_1                                                                        

Stručná história školy:

Prvú školu v obci dal postaviť gróf Štefan Andrássy v roku 1820. Táto budova bola nízka aj tmavá ale slúžila až do roku 1870. V tých rokoch vyučovanie ešte nebolo povinné, a vyučovalo sa iba v zimnom období, keď na poliach nebolo práce. V rokoch 1870 – 1880 oproti kostola gróf Juraj Andrássy dal postaviť novú školu s jednou učebňou 6x5x3m. Tu býval aj učiteľ so svojou rodinou. Do tejto školy chodilo 120 detí a vyučoval ich jeden učiteľ. V ľaviciach sedelo 5-6 detí, niekedy aj viac. Mali knihu s abecedou, , bridlicové tabuľky a po stenách vyseli nástenky so slovičkami z ktorých sa učili čítať. Vyučovanie prebiehalo v maďarskom jazyku. Každý rok 22. mája alebo najbližšiu nedeľu boli verejné skúšky na ktorých sa zúčastnili rodičia aj farár.
Začiatkom dvadsiatého storočia k pôvodnej budove pristavali ďaľsiu veľkú učebňu s rozmermy 10x8,4x3m. Až do roku 1912 vyučoval nekvalifikovaný učiteľ. Po tomto roku si v obci zvolili diplomovaného učiteľa, ktorý vyučoval povinné predmety.
V medzivojnovom období sa škola nazývala Rímskokatolická ľudová škola.
Od roku 1922/23 sa povinne začalo vyučovanie slovenského jazyka od druhého ročníka, 3 hodiny týždenne. Od 1. septembra 1926 bola povinná už osemročná škola. Vyučovalo sa aj doobedu aj poobede. Staršie ročníky chodili od 8.00 do 13.00 a menšie deti od 13.00 do 16.00 hod.
Obidve budovy stoja dodnes, sú prestavané a obývané. Staré fotografie o týchto budovách zatiaľ sa nám nepodarilo získať. Vypátrali sme pôvodných majiteľov /resp. ich potomkov/ budov, žijú v zahraničí. Písali sme im, no zatiaľ sme nedostali odpovede.
Dnešná budova školy je historickou stavbou, pretože bola hospodárskou budovou na statku Andrássyovcov. Svedčí o tom aj pamätná tabuľa na stene školy, ktorá oznamuje, že v dedine Dlhá Lúka 18. novembra 1835 sa v tamojšom kaštieli narodil gróf Dionýz Andrássy, prvorodený syn grófa Juraja IV. Andrássyho (1797 – 1872) a grófky Františky Königsegg von Aulndorf. Dieťa Dionýz mal umelecké ambície, kreslil, vyrezával a rád sa hrával s dedinskými chlapcami. Neskôr sa stal vášnivým milovníkom a zberateľom umenia.
Budovu v roku 1935 odkúpila katolická cirkev. Až do roku 1954 vyučovacím jazykom bola slovenčina a učiteľkou bola pani Júlia Kullová.Vtedy sa volala Národná škola. Keď prišla možnosť v maďarských dedinách otvoriť základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským, jedna z mnohých škôl bola aj naša. Od roku 1955 bola škola osemročná a už mala názov Osemročná stredná škola s vyučovacím jazykom maďarským. V 50-tých rokoch navštevovalo ročne 100 až 130 žiakov. Riaditeľom bol pán Dezider Tömöl. Potom názov školy sa zmenila na Základnú deväťročnú školu a bola plneorganizovaná. Do 70-tých rokov počet zapísaných žiakov sa znížil na polovicu a aj škola sa zredukovala na päťročnú. Od roku 1973 až 1981 riaditeľom školy bol pán Ján Gebe. Potom nasledovali pani Helena Petrová a Mgr.Helena Kovácsová. Postupne škola sa pretransformovala z päťročnej na štvorročnú s dvomi spojenými triedami a dnes funguje ako štvorročná s jednou triedou. Ale napriek tomu je a chce byť aj naďalej. Nie žiarivo a hlučne, ale potichu v kolíske múdrosti, pochopenia a lásky . V budove školy je aj materská škola a školská jedáleň.

Výsledky pátrania vo formáte PDF.

Galéria zaslaných fotografií:

Krasnohorska_dlha_Luka01 Krasnohorska_dlha_Luka02 Krasnohorska_dlha_Luka03 Krasnohorska_dlha_Luka04 Krasnohorska_dlha_Luka05 Krasnohorska_dlha_Luka06 Krasnohorska_dlha_Luka07 Krasnohorska_dlha_Luka08 Krasnohorska_dlha_Luka09