výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

súťaž pre školy > súťažné tímy > Sloníkovia

Zaostri na školu!

Názov tímu: Sloníkovia sutazni20tim_2

Škola: ZŠ Trebišovská 10, Košice                                                         

Meno pedagóga: Mgr. Lívia Počatková

Zloženie tímu: Martin Značko, Patrik Popko, Miriam Mrízová

Škola na ktorú zaostrili: Základná škola na Trebišovskej ulici v Košiciach

Kosice-Trebisovska-spoj_1                                                                        

Stručná história školy:

Základná škola, Trebišovská 10, Košice bola zriadená v roku 1969. Prvé plavecké a atletické triedy vznikali v rokoch 1973-75. V roku 1981 bola škole odovzdaná telocvičňa pre športovú gymnastiku. Vzhľadom na podmienky školy je činnosť školy orientovaná na šport (školský bazén, atletický štadión a dve telocvične). Škola mala zriadené školské športové stredisko pre plávanie, atletiku a športovú gymnastiku, kde žiaci dosahovali výrazné úspechy. Školu v súčasnosti navštevuje vyše 500 žiakov a pracuje v nej takmer 50 pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Žiaci v spolupráci s učiteľmi dvakrát ročne vydávajú časopis "Náš svet", kde prezentujú svoju činnosť v rôznych oblastiach. Dňa 5.2.2005 sa stala smutná udalosť - vyhorela gymnastická telocvičňa. Škody dosiahli hodnotu asi 23 miliónov korún. Od založenia našej školy – od roku 1969 – bol a je jasný cieľ všetkých pedagógov a vychovávateľov školy: realizovať výchovno-vzdelávací proces tvorivou a činorodou prácou. Prácou zodpovednou a náročnou vychovávať a pripravovať pre život vzdelanú, rozhľadenú mladú generáciu, ktorá svojím umom, tvorivosťou, láskou, a nie v poslednej miere pokorou, ktorá bude schopná včleniť sa medzi národy vyspelých štátov Európy. Tolerancii a priateľstvu sa učili naši žiaci veľmi skoro. V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch minulého storočia udržiavala škola zahraničné družobné styky so školami v Cottbuse, Wuppertale, Rzeszowe, Miskolci a v Užhorode. Mnohé osobné priateľstvá pedagógov a žiakov pretrvávajú dodnes. Aj keď je už iná doba a vycestovanie do zahraničia nie je problémom - dokazujú to naši bývalí žiaci, ktorí študujú na stredných a vysokých školách na celom svete, spomienky a pocity spolubratstva sú v každom hlboko zakorenené. Škola svojím projektom po architektonickej stránke vždy prinášala nemalé problémy (pavilónové riešenie učební a kabinetov). Ale práve pre túto zvláštnosť, pre špecifické podmienky, ojedinelú vybavenosť – školské ihrisko, plaváreň, gymnastickú telocvičňu – sa orientovala a aj orientuje na telesnú výchovu a šport. Boli vytvorené špeciálne triedy a športové strediská ľahkej atletiky, športovej gymnastiky a plávania. Olympijské heslo Citius, altius, fortius (rýchlejšie, vyššie, silnejšie) výstižne vyjadrovalo naše snaženie. Aktivita učiteľov, žiakov a rodičov, ktorí boli oddaní športu, sa prejavila v mnohých športových súťažiach. V populárnej celoslovenskej súťaži Rodičia škole – škola rodičom získala naša škola štyrikrát prvé miesto a za päťročné obdobie absolútne víťazstvo. Nielen v športe, ale aj v mnohých vedomostno – vzdelávacích súťažiach, napr. v matematických a fyzikálnych olympiádach, v literárnych, historických, geografických, výtvarných a mnohých ďalších, sa škola svojimi pozitívnymi výsledkami a neraz i prvenstvami dostala do povedomia obyvateľov mesta Košice. V celomestskom meradle bola zaradená medzi popredné školy, o čom svedčia mnohé uznania, pochvaly a vyznamenania. V roku 2011 a 2012 prebehla rekonštrukcia školy: zateplenie budovy, výmena okien a oprava strechy a celková rekonštrukcia bazéna. Motto školského vzdelávacieho programu je: KALOKAGATHIA – harmónia tela i ducha.

Galéria zaslaných fotografií:

1.stupen_chodba Areal-N Areal-S Areal Areal_okna-N Areal_okna-S Areal_okna Bazen-N Bazen-S Bazen Chodba_1._stupen-N Chodba_1._stupen-S Telocvicna-N Telocvicna-S Telocvicna Telocvicna_2-N Telocvicna_2-S Telocvicna_2 Telocvicna_3-N Telocvicna_3 Trieda_1._stupen-N Trieda_1._stupen-S Trieda_1._stupen Trieda_1._stupen_2-N Trieda_1._stupen_2-S Trieda_1._stupen_2 Trieda_1._stupen_3-N Trieda_1._stupen_3-S Trieda_1._stupen_3 Ucebna_chemie-N Ucebna_chemie-S Ucebna_chemie Vchod-N Vchod-S Vchod Vchod2 Vchod_2-N Vchod_2-S skola-N skola-S skola skolsk_arel_2-N skolsk_arel_2 skolsk_ihrisko-N skolsk_ihrisko_1 skolsk_ihrisko_2-N skolsk_ihrisko_2 skolsk_ihrisko_3-N skolsk_ihrisko_3 skolske_ihrisko_2-S skolske_ihrisko_3-S skolske_ihrisko_4-S skolsky_areal-S telocvicna_3-S