výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

súťaž pre školy > súťažné tímy > Mladí reportéri

Zaostri na školu!

Názov tímu: Mladí reportéri tim-mladi_reporteri_1

Škola: ZŠ Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín                                                       

Meno pedagóga: Patrícia Zrnčíková

Zloženie tímu: Bogáňová Stela, Datková Nikola, Fedorková Eliška, Hajduchová Karolína, Hazuchová Líza, Hečková Nina, Chomisteková Klaudia, Kapinová Natália, Kecerová Dorota, Marettová Nicoletta, Matečková Katarína, Pelachová Ema, Pĺžiková Lucia, Sklouzová Lenka, Špaglíková Alexandra, Zrnčíková Eliška, Zrnčíková Šárka

Škola na ktorú zaostrili: Základná škola Janka Matúšku v Dolnom Kubíne

ZS_Dolny_Kubin-spoj_1                                                                        

Stručná história školy:

História našej školy je úzko spätá s kubínskym gymnáziom a neskôr so strednou všeobecno-vzdelávacou školou. V roku 1947 začala výstavba gymnaziálnej budovy v Kohútovom sade.
Dňa 18. júna 1950 bola odovzdaná do užívania a školský rok 1950/51 sa začal v nových priestoroch. Školský zákon v roku 1953 zrušil gymnázium a zaviedol nový typ jedenásťročnej strednej školy. Podľa školského zákona v roku 1960 bola ďalšia reorganizácia. Vznikla základná deväťročná škola a trojročná stredná všeobecnovzdelávacia škola. Mali spoločné riaditeľstvo.
Školský rok 1967/68 sa začal v zmenených podmienkach. Zlúčili sa žiaci a učitelia dvoch škôl a vytvorili nový kolektív. Bolo zriadených 21 tried so 646 žiakmi.
1. 12. 1978 bol dňom pomenovania našej školy menom Janka Matúšku. Nový názov - ZŠ Janka Matúšku v Dolnom Kubíne.

Galéria zaslaných fotografií:

1._maj_1984 1._maj_1984_2 1._maj_1984_3 1._maj_1984_4 1._maj_1984_5 1._maj_1984_6 1._maj_1984_7 1073 1950 1950_2 1950_3 1955 1972 1979 2008 2009 2009_2 2011 40._roky_budova_nie_je DK_1950 Druzina_mladeze Druzina_mladeze_2 Druzina_mladeze_3 Druzina_mladeze_4 Odhalenie_pamatnika_1972 Odhalenie_pamatnika_1972_2 Odhalenie_pamatnika_1972_3 Odhalenie_pamatnika_1972_4 Olympiada Olympiada_2 Olympiada_3 Olympiada_4 Olympiada_5 Olympiada_6 Olympiada_7 Olympiada_8 Otvorenie_1950 Pioniersky_slub_1972-74 Pioniersky_slub_1972-74_10 Pioniersky_slub_1972-74_11 Pioniersky_slub_1972-74_12 Pioniersky_slub_1972-74_2 Pioniersky_slub_1972-74_3 Pioniersky_slub_1972-74_4 Pioniersky_slub_1972-74_5 Pioniersky_slub_1972-74_6 Pioniersky_slub_1972-74_7 Pioniersky_slub_1972-74_8 Pioniersky_slub_1972-74_9 Pohreb Pomenovanie_skoly_1978 Pomenovanie_skoly_1978_10 Pomenovanie_skoly_1978_11 Pomenovanie_skoly_1978_12 Pomenovanie_skoly_1978_13 Pomenovanie_skoly_1978_14 Pomenovanie_skoly_1978_15 Pomenovanie_skoly_1978_16 Pomenovanie_skoly_1978_17 Pomenovanie_skoly_1978_2 Pomenovanie_skoly_1978_3 Pomenovanie_skoly_1978_4 Pomenovanie_skoly_1978_5 Pomenovanie_skoly_1978_6 Pomenovanie_skoly_1978_7 Pomenovanie_skoly_1978_8 Pomenovanie_skoly_1978_9 Povoden_1950 S_partizanom ZS_J._Matusku_1950 ZS_J._Matusku_2012 ZS_J._Matusku_2012_2 ZS_J._Matusku_2012_3 ZS_J._Matusku_2012_4 ZS_J._Matusku_2012_5 ZS_J._Matusku_2012_6 ZS_J._Matusku_2012_7 Zaostri_Exterier_36 Zaostri_Exterier_37 Zaostri_Interier Zaostri_Interier_10 Zaostri_Interier_11 Zaostri_Interier_12 Zaostri_Interier_13 Zaostri_Interier_14 Zaostri_Interier_15 Zaostri_Interier_16 Zaostri_Interier_17 Zaostri_Interier_18 Zaostri_Interier_19 Zaostri_Interier_2 Zaostri_Interier_20 Zaostri_Interier_3 Zaostri_Interier_4 Zaostri_Interier_5 Zaostri_Interier_6 Zaostri_Interier_7 Zaostri_Interier_8 Zaostri_Interier_9