výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

súťaž pre školy > súťažné tímy > Tižinskí pátrači

Zaostri na školu!

Názov tímu: Tižinskí pátrači

Škola: ZŠ Dilná Tižina 28                         

Meno pedagóga: Mgr. Oľga Harvánková

Zloženie tímu: Michal Lacek, Bohuš Kubala, Monika Šušoliaková, Veronika Šušoliaková, Andrea Ďurinová, Terézia Milová

Škola na ktorú zaostrili: Rímskokatolícka ľudová škola v Dolnej Tižine

Dolna_Tizina-spoj_1                                                                        

Stručná história školy:

Budova rímsko-katolíckej ľudovej školy bola postavená koncom 19-teho storočia. Bola v nej zriadená jedna trieda a byt pre učiteľa. Ten vykonával aj funkciu organistu v kostole.
Ľudovú školu navštevovali deti z Dolnej Tižiny a v 30-tych rokoch 20-teho storočia, v zimných mesiacoch, sa k nim pridali aj deti z Krasnian a zo Stráže. Ľudovo bol nazývaná „malotriedka." Chodili do nej deti od 1. do 5. triedy. Potom navštevovali „meštienku" v neďalekom Varíne.
V roku 1950 bola škola zoštátnená. Na učenie slúžila až do roku 1966/1967. Od školského roku 1967/1968 bola otvorená nová, plne organizovaná, Základná škola na Tižinkách. Budova „malotriedky" až do roku 1990 slúžila pre mládež a obecné potreby. V roku 1995, v rámci reštitúcie, prešla budova školy do vlastníctva Farského úradu v Dolnej Tižine. Postupne však chátrala a zo statického hľadiska sa stávala nebezpečnou. V roku 2000 ju začala obec rekonštruovať a neskôr využívať na slávnostné zasadnutia a stretnutia s občanmi. Od roku 2004 prešla budova do nájmu od Biskupského úradu v Nitre obecnému úradu. Projekt pre rekonštrukciu vypracoval Ing. J. Mravec. V jej priestoroch je vznikla miestnosť s kuchyňou a sociálnymi zariadeniami. Na poschodí sú vybudované dva jednoizbové byty, ktoré slúžia pre aktuálnu potrebu obce.
Budova je treťou murovanou stavbou v obci Dolná Tižina po Kostole Sv. Michala Archanjela a budove farského úradu. V súčasnosti slúži ako kultúrno-pastoračné centrum.

Galéria zaslaných fotografií:

Fotografia_._1 Fotografia_._10 Fotografia_._11 Fotografia_._12 Fotografia_._13 Fotografia_._2 Fotografia_._3 Fotografia_._4 Fotografia_._5 Fotografia_._6 Fotografia_._7 Fotografia_._8 Fotografia_._9