výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

súťaž pre školy > súťažné tímy > 6.trieda

Zaostri na školu!

Názov tímu: 6. trieda foto7_1

Škola: ZŠ E .A. Cernana, Ústredie 316, Vysoká nad Kysucou                                                        

Meno pedagóga: Mgr. Odnogová Zuzana, Mgr. Janitová Brigita

Zloženie tímu: Erik Jančík, Anna Kolesárová, Monika Kavalková, Elena Bobčíková

Škola na ktorú zaostrili: Základná škola vo Vysokej nad Kysucou

Vysoka-spoj_1                                                                        

Stručná história školy:

Základná deväťročná škola vo Vysokej nad Kysucou bola otvorená 16. septembra 1961. Prvý rok existencie školy ju navštevovalo 454 žiakov. Prvým riaditeľom školy bol Ján Lučan a zástupcom riaditeľa Milan Žilinec. Oslava otvorenia školy bola vonku pred budovou. Na slávnostné otvorenie prišli rodičia vo veľkom počte. Okolie školy nebolo ešte dokončené, ľudia stáli na piesku a štrku. V priebehu školského roka sa upravoval terén pre žiakov na vyučovanie telesnej výchovy a okolie školy. V školskom roku 1961/1962 bránu školy opustilo 48 žiakov – 9.A, 9. B.
Základná škola sídli v budove dodnes. 

Galéria zaslaných fotografií:

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6