výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

súťaž pre školy > súťažné tímy > Hľadači minulosti školy

Zaostri na školu!

Názov tímu: Hľadači minulosti školy 
Hladaci_minulosti_skoly_1

Škola: ZŠ s MŠ Zádubnie 196, Žilina                                                      

Meno pedagóga: Mgr. Anna Feilerová

Zloženie tímu: Adamovská Sofia, Hodas Filip, Neslušanová Petra, Smidová Nikola, Béreš Adam, Fulier Samuel, Glajzová Tamara, Klementová Vanessa, Martiniová Carolína, Sidor Martin, Trnovská Lucia, Chládek Dominik, Ďurišová Aneta, Šibíková Alenka, Rafajová Chiara, Gumulák Lukáš

Škola na ktorú zaostrili: Národná škola v Zádubní

Zadubnie-NS-spoj_1                                                                        

Stručná história školy:

Zádubnie je mestská časť Žiliny. Leží severne od centra mesta na severnej strane pretiahnutého chrbta vrchu Dubeň. V historických prameňoch sa spomína už v roku 1438 ako Zadubnye.
V prvej zachovanej kronike školy sa v úvode píše:
„Malá obec Zádubnie nemala školy do roku 1912. Príčiny, ktoré sú tu pozoruhodné, väzia v nerozhodnosti občanov, ktorí ináč sú nie tak zlí gazdovia, aby si neboli mohli školu vytvoriť. Asi pätnásť rokov tomu, čo živšie je v pamäti pojem škola tunajším obyvateľom, ktorých dietky kedy-tedy navštevovali školu v Brodne.
Rok 1911 bol ten, ktorý už dávne túžby uskutočnil. Detí bolo už vyše štyridsať a preto obec si zaumienila cirkevnú školu stavať. Už aj tehla bola napálená, piesok navozený, keď sa im ponúkla príležitosť zo štátnej stránky, že dostanú novú štátnu školu."
V štátnej ľudovej škole /1. – 5. ročník/ sa začalo vyučovať 1. septembra 1912. Prvá učiteľka sa volala Anna Benedeková. Budova školy mala jednu triedu, v druhej časti bol učiteľský byt. Vyučovanie prebiehalo v dvoch zmenách. V škole sa vyučovalo 55 rokov. V súčasnosti sa na tomto mieste nachádza Detské krízové centrum NÁRUČ.

Výsledky pátrania vo formáte PDF.

Škola na ktorú zaostrili: Základná škola v Zádubní

Zadubnie-ZS-spoj_1                                                                        

Stručná história školy:

V roku 1966 sa v obci začala budovať nová škola /ZDŠ 1. - 5. ročník/, ktorá bola slávnostne otvorená 1. decembra 1967 - jubilejný rok päťdesiateho výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie.
Za pomoc a rýchly priebeh stavby patrí poďakovanie poverenému stavebníkovi Ladislavovi Kompišovi a prvému riaditeľovi novopostavenej školy Štefanovi Novoveskému, ktorý v obci pôsobil od 1. septembra 1961 do roku 1971. Po jeho odchode prebrala funkciu Marta Kaliariková /jeho dcéra/, ktorá v Zádubní učila od roku 1953, funkciu riaditeľky vykonávala do roku 1987.
1. januára 2005 došlo k zlúčeniu základnej školy s materskou školou. Súčasťou školy je okrem materskej školy aj školská jedáleň a školský klub deti.

Výsledky pátrania vo formáte PDF.

Galéria zaslaných fotografií:

1.-3.roc_1971-72 1966_stavba_skoly 2005_Chodba_skoly 2005_Skola 2006_Pohlad_naskolu 2006_Skolska_zahrada 2006_Vstup_do_skoly 2006_Vyucovacia_hodina_ 2006_trieda 2007_Arel_skoly 2008_medziposchodie 2009_ZS_s_MS_Zadubnie 2010_Sachy 2012_Skolsky_areal Chlieb_a_sol  Hostia Na_vyucovani Pamatna_nastenka20z201967  Pionieri_pred_skolou Pochod_ku_skole Pohlad_do_triedy Pohlad_na_skolu_v_udoli Pohlad_na_stavbu_20z_vychodnej_20strany Prichdzajci_hostia Slvnostn_prestrihnutie__psky Spalna_M_S  Stavba_zo_severnej__strany Trieda_MS Ucitelsky_zbor V_riaditelni V_triede V_umyvarni Vlet_Bojnice_1964 Ziaci4._rocnika Ziaci_4.a5._rocnika1963-64 Ziaci_5._rocnika Ziaci_5.rocnika1966-67