výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

súťaž pre školy > súťažné tímy > Fero Priemyslovák

Zaostri na školu!

Názov tímu: Fero Priemyslovák san_tm_SP_Martin_1

Škola: SPŠ Martin, Novomeského 5/24, Martin                                                    

Meno pedagóga: Ing. Lenka Huňorová

Zloženie tímu: trieda II.D, Tomáš Kozub IV.D, Lukáš Palko IV.E.

Škola na ktorú zaostrili: Stredná priemyselná škola v Martine

Budova_SP_Martin_1972_a_2012_1                                                                        

Stručná história školy:

Nie je náhodné, že stredná technická odborná škola,dnes pôsobiaca pod názvom SPŠ Martinsídli v centre Turčianskej záhradky. Vyžadovali si to prvky Košického vládneho programu, ktoré podporili spriemyselňovanie Slovenska. Hospodárske aj ekonomické makroukazovatele regiónu severného Slovenska upozornili na skutočnosť, že je potrebné pre prosperitu krajiny vybudovať v Martinestrojársky priemysel. Aby bol zabezpečený dostatok odborných a kvalifikovaných zamestnancov pre uvedené odvetvie vo vtedajšom závode KRIVÁŇ ČKD SOKOLOVO, bolo nevyhnutné v Turci zriadiť podnikovú priemyselnú školu pre výchovu technických pracovníkov. 30. novembra 1950 bola založená podniková priemyselná škola pre závod Kriváň.
Začiatky boli skromné. Okrem poverovacieho dekrétu, jednej stoličky, písacieho stola so zásuvkou, stodvadsiatich prihlášok, si žiaci mohli sadnúť do lavíc 5. septembra 1951 po slávnostnom otvorení v budove dnešného gymnázia V. P. Tótha konanom 1. septembra 1951. V prvej fáze vývoja Vyššej priemyselnej školy strojníckej sa ešte jej duchovné fluidum stihlo presťahovať do budovy dnešnej Obchodnej akadémie, kde maturovali prví absolventi a až potom za pomoci študentov, učiteľov a rodičov sa začali práce na budove, v ktorej sa momentálne nachádza.
15. februára 1952 začalo štúdium popri zamestnaní, 1. októbra 1953 bola inštitúcia premenovaná na Priemyselnú školu strojnícku, s vyučovaním odboru strojárstvo, so špecializáciou na stavbu automobilov, traktorov a strojársku technológiu. Začiatok vyučovania v novej účelovej budove na Hostihore bol 9. decembra 1957. Postupne sa dobudovávala internátna časť, ktorá bola daná do užívania 1. septembra 1959. O rok neskôr (1. septembra 1960) sa opäť zmenil názov školy a odvtedy nesie meno, pod ktorým ju poznáme dodnes: Stredná priemyselná škola v Martine.
60-te roky na škole sú érou budovania laboratórií. V tomto období sa škola rozrastala najviac. 30. decembra 1960 bol do užívania odovzdaný blok dielní, 1. septembra 1961 je otvorený nový študijný odbor zlievarenstvo, namiesto ktorého od 1. septembra 1968 bol zriadený nový študijný odbor prístrojová a automatizačná technika.
70–te rokysú známe predovšetkým športovými aktivitami , napríklad organizovaním celoslovenských šachových hier. Každý rok po tri dni v kinosále súťažilo 180 účastníkov. Škola získala pohár celkovo trikrát a stala sa jeho trvalým držiteľom. Volejbalové družstvo chlapcov bolo víťazom krajského majstrovstva a dlhodobo účinkovalo aj v dorasteneckej lige. Najväčší úspech v roku 1979 dosiahli hádzanári SPŠ, ktorí sa umiestnili na treťom mieste v rámci ČSSR. Škola nadviazala spoluprácu so školou v Rossweine, v bývalej NDR. S pomocou ZŤS sa vybudovalo a od 1. septembra 1978 spustilo do prevádzky školské výpočtové laboratórium.
1. septembra 1980 sa otvoril ďalší študijný odbor zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky. V období rokov 1981 - 1991 škola organizovala podujatia, kde pedagógovia odovzdávali svoje skúsenosti iným školám v oblasti výpočtovej techniky a grafických konštrukčných systémov. Zintenzívnil sa aj vyučovací proces, všetky predmety sa vyučovali v odborných učebniach, využívala sa audiovizuálna technika i moderná výpočtová technika. Hlavnými študijnými odbormi od 1. septembra 1984 boli strojárstvo, strojárska technológia, strojárska konštrukcia, slaboprúdová a silnoprúdová elektrotechnika, prístrojová a automatizačná technika. Na športové a kultúrne aktivity boli k dispozícii študentský klub a moderne vybavená posilňovňa. Od školského roku 1989/1990 v súvislosti so zmenou spoločenských pomerov, bolo umožnené škole získať autonómnosť a právnu subjektivitu.
Po zamatovej revolúcii sa na SPŠ Martin škole začali vyučovať nové študijné odbory: technické a informatické služby (od 1. septembra 1992), mechatronika (od 1. septembra 1995), technické lýceum (od 1. septembra 2001) a logistika (od 1. septembra 2010).
Dňa 1. septembra 1994 vznikla dohoda o spolupráci so Žilinskou univerzitou, ktorej výsledkom bolo otvorenie bakalárskeho štúdia na pôde školy, ktoré sa neskôr presťahovalo do Žiliny. Kooperácia so ŽU pokračovala podpísaním dohody o založení a prevádzke lokálnej CISCO sieťovej akadémie (LCNA).
Škola sa pravidelne zapájala do rôznych projektov a študenti školy do súťaží predovšetkým technického zamerania, v ktorých dosiahli významné úspechy i na celoslovenskej úrovni (Stredoškolská odborná činnosť, Zenit v elektronike, Zenit v programovaní, Strojárska olympiáda, IPM Student Award, Siemens Young Generation Award a iných).
Škola je pre výučbu odborných technických odborov veľmi dobre vybavená. Na škole je vybudovaná počítačová sieť (cca 160 počítačov) s vysokorýchlostným pripojením na Internet prostredníctvom optickej linky. Počítače sú pravidelne obnovované za moderné, aby sa udržal krok s najnovšími trendmi. Počítače doplnené dataprojektormi sa využívajú i vo výučbe netechnických predmetov ako sú slovenský jazyk, dejepis, prírodovedné predmety, ekonomické predmety atd.
Počas 60 rokov existencie Stredná priemyselná škola Martin vychovala spolu 9 217 absolventov technického zamerania(maturanti rokov 1955 - 2011). 7 847 študentov maturovalo v triedach denného štúdia a1 370študentov maturovalo v škole pre pracujúcich.
Zdroj • Ročenky SPŠ Martin (viac informácií o ročenkách v archíve SPŠ Martin alebo na stránke historia.freesh.sk). o 30 rokov SPŠ Martin
         • Oficiálna stránka školy www.spsmt.sk
         • Oficiálna verejná fotogaléria školy https://picasaweb.google.com/113292773569473641673?noredirect=1

Výsledky pátrania vo formáte PDF.

Galéria zaslaných fotografií:

1._Ing._Emil_Philadelphy_prv_riadite_koly 10._nov_budova 12._jarn_upratovanie 13._prava_okolia_koly 14._Ing._Milan_Kus_druh_riadite_koly__1959 15._tablo_4.A 16.tablo_4.C 2._V_starej_budove_koly 3._1955_stavala_sa_nov_budova 4._vstavba_novej_budovy 5._vstavba_novej_budovy 6._vstavba_novej_budovy 6._vstavba_novej_budovy1 7._vstavba_novej_budovy 8._ke_nm_kolu_stavali 9._teme_sa_a_plnujeme Budova_SP__Martin_1972_a_2012_1 Budova_SP__Martin_pohad_zhora_70._roky_a_2012 Chodba_na_prvom_poschod_budovy_1972_a_dnes Fotka_1 Fotka_10 Fotka_11 Fotka_12 Fotka_13 Fotka_14 Fotka_15 Fotka_2 Fotka_3 Fotka_4 Fotka_5 Fotka_6 Fotka_7 Fotka_8 Fotka_9 Jedle_1972__a_dnes Jozef__Dybala Kinosla_50__roky_a_dnes Schodisko_1972_a_dnes Socha_chlapca_pri_vstupe_do_budovy_1972_a_dnes Socha_dievaa_pri_vstupe_do_budovy_1972_a_dnes Ucebna_vpotovej_-techniky__a_informatiky_rok_2000__a_dnes Ucebna_vpotovej_techniky_a__informatiky_80_roky_a_dnes Vchod_do_budovy__1957-dnes autoskola_1 autoskola_2 domov_Mladeze_1 domov_mladeze_2 domov_mladeze_3 kolsk_dielne01_60_roky_a_dnes kolsk_dielne_2_60_roky_a_dnes kolsk_dielne_3_60_roky_a_dnes komonaut__1 komonaut__2 kozmonaut__3 kozmonaut__4 motor_ na_brigadach__1 na_brigadach__2 na_brigadach__3 na_odbornych__poredmetoch_2 na_odbornych__predmetoch na_odbornych__predmetoch_3 na_praxi na_praxi_4 na_praxi_5 na_praxi_6 na_praxi__3 nasa_kapela odborna_ucebna pocitacova_ucebna pozdrav_komunizmu praca3 praca_1 praca_2 predmaturitny_vecierok prvaci sachovy_turnaj sadenie_lip1 sadenie_lip_2 ucitelsky_zbor_jun__1976-1 zalesnovanie_2 zalesnovanie__1