výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

súťaž pre školy > súťažné tímy > Pátrači minulosti

Zaostri na školu!

Názov tímu: Pátrači minulosti 

Škola: ZŠ, Grófske nádvorie 209/2, Fintice                                                        

Meno pedagóga: PaedDr. František Höger

Zloženie tímu: Farkašová Soňa, Greš Šimon, Kočišová Ivana, Macejová Kristína, Pecuchová Klaudia, Gavurová Hana, Ferencová Gabriela, Demjanová Lívia, Tupta Daniel, Gallová Radoslava 

Škola na ktorú zaostrili: Základná škola vo Finticiach

Fintice-ZS-spoj_1                                                                        

Stručná história školy:

História školstva vo Finticiach je bohatá. Traduje sa, že v roku 1797 bola dedinčanmi postavená stará kantorská škola. Žiaci sa učili v jednej miestnosti, lavice a stoličky mali okolo stien a v strede miestnosti bol nasypaný jemný piesok, do ktorého žiaci písali. Škola nebola povinná, žiaci ju navštevovali doborovoľne. Fotografie, ktoré vám predstavujeme zobrazujú školy, ktoré boli na území Fintíc na začiatku 20. storočia. Bola to tzv. vyšná škola č. budovy 74 a nižná škola č. budovy 39. Obidve školy mali byt pre učiteľa a jednu triedu, v ktorej sa vyučovalo. Dňa 13. mája 1960 sa začala stavať nová budova školy, ktorá bola dokončená v roku 1961 a žiaci sa v nej začali učiť prvý krát v školskom roku 1961/1962. V tomto roku si teda pripomíname 50. výročie existencie „novej školy", ktorá slúži žiakom aj v súčasnosti. Je obnovená a moderne vybavená.

Galéria zaslaných fotografií:

Fintice01-nizna_skola Fintice02-vysna_skola Fintice03-ZDS-1961 Fintice04-ZS-2012