výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

súťaž pre školy > súťažné tímy > Palešáčky-pátračky

Zaostri na školu!

Názov tímu: Palešáčky-pátračky Foto_tmu_1

Škola: ZŠ, Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie                                                         

Meno pedagóga: PaedDr. Renáta Valková

Zloženie tímu: Natália Boženková, Aneta Krajníková, Mária Lakomcová, Nikola Zajacová

Škola na ktorú zaostrili: Základná škola na Palešovom námestí v Spišskom Podhradí

spisPodhradie-baner_1                                                                        

Stručná história školy:

Základná škola na Palešovom námestí 9 v Spišskom Podhradí má siahodlhé historické korene. Už na prvý pohľad vidno, že budova má nejaký ten rôčik za sebou.
Húževnato sme pátrali, ale zdrojov a informácií nebolo veľmi veľa. Z obecnej kroniky sme sa dozvedeli, že prvá zmienka o existencii Ľudovej školy v Spišskom Podhradí je zaznamenaná v roku 1487. Išlo o školu s dvomi triedami, osobitne pre dievčatá a osobitne pre chlapcov.
Školstvo v meste Spišské Podhradie prešlo rôznymi zmenami.
Zaujímavosťou je základný kameň niekdajšej rímsko –katolíckej ľudovej školy, ktorý bol položený v roku 1760. Na tomto základnom kameni je latinský text, kde sa píše :
„ Za panovania spravodlivej Márie Terézie, aby v národných školách mladučké pokolenie mohlo sa vzdelávať v písme, založil Ján Feja – veľký prepošt prepoštského kostola v Spišskom Podhradí školu ". Táto škola mala tiež dve triedy a okrem tejto pamätnej tabule už niet po nej ani stopy.
Terajšia škola sa „ narodila" v roku 1832, len o pár metrov ďalej od pôvodnej školy. Mala domové číslo 164. Z obecnej kroniky sme sa dozvedeli, že bola postavená z prostriedkov katolíckej kostolnej pokladnice. Škola mala 7 učební, jeden byt pre učiteľa, jeden pre školníka ( viď. fotografia č.5 ) .V tom období bol na škole vyučovací jazyk slovenský, niektoré predmety sa vyučovali v nemčine.
Od roku 1897 sa vyučovacím jazykom stal maďarský jazyk, ktorým sa vyučovalo až do roku 1918. Po skončení 1.sv.vojny bol tento jazyk zrušený.
V polovici 20 st. Základná škola na Palešovom námestí prešla mnohými rekonštrukciami, hlavne vo vnútorných priestoroch, z ktorých nemáme skoro žiadne pôvodne fotografie na porovnanie, okrem jednej ( viď. Fotografia č.9 ). Našli sme niekoľko fotografii z externých priestorov, ale bohužiaľ, ide o fotografie kde nie je dominantný priestor. Nájsť takúto fotografiu je veľmi ťažké až nemožné. Zo všetkých nájdených fotografií sme mali radosť, dúfame, že zaujmú aj Vás.

Výsledky pátrania vo formáte PDF. 

Galéria zaslaných fotografií:

Foto_8 Foto_8b Foto_9 Foto_9b SpisPodhradie01 SpisPodhradie02 SpisPodhradie03 SpisPodhradie04 SpisPodhradie05 SpisPodhradie06 SpisPodhradie07 SpisPodhradie08 SpisPodhradie09 SpisPodhradie10 SpisPodhradie11 SpisPodhradie12 SpisPodhradie13