výstavy pre školy pre verejnosť kontakt


S_pohladnica 

Pohľadnica Štátny učiteľský ústav v Štubnianskych Tepliciach

Pohľadnice boli v minulom storočí masovo rozšíreným a často využívaným komunikačným prostriedkom. Zobrazovali najrôznejšie motívy, medzi ktorými nájdeme aj budovy škôl. Dokladá to význam, ktorý bol školám v jednotlivých mestách či obciach pripisovaný.

Na pohľadnici zo začiatku 20. storočia je zobrazený štátny učiteľský ústav v Štubnianskych (dnes Turčianskych) Tepliciach. Budovu školy dala vybudovať peštianska vláda v rokoch 1908 – 1911, priamo pre účely učiteľského ústavu, ktorý sem bol premiestnený z Kláštora pod Znievom. Pohľadnica je kolorovaná a vznikla pred rokom 1918 – nesie totiž na obrazovej strane nápis v maďarčine Stubnyafürdó - Állami tanitóképezde (Štubnianske Teplice. Štátny učiteľský ústav). Podobný nápis je aj nad vchodom do školy.

Poštou však podľa pečiatky prešla až 25. júla 1920. Predajcovia pohľadníc si zo zmeny úradného jazyka nerobili ťažkú hlavu, nad pôvodný maďarský nápis jednoducho natlačili slovenský - Šubnianske Teplice - a staré zásoby predávali ďalej. Pohľadnicu zaslal z prázdninového výletu na Slovensko český študent svojim rodičom do Prahy a oznamuje v nej, že v tejto budove sú ubytovaní.