výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

súťaž pre školy > súťažné tímy > Poipeľská skupina

Zaostri na školu!

Názov tímu: Poipeľská skupina tim_1

Škola: ZŠ, Veľká nad Ipľom č. 231

Meno pedagóga: Mgr. Katarína Ruzicsková

Zloženie tímu: Silvia Tóthová, Katarína Ruzicsková, Igor Fertő, Emily Vocásková, Leonard Sojka, Bernadeta Ngyuenová

Škola na ktorú zaostrili: Ľudová škola vo Veľkej nad Ipľom

Velka_nad_Iplom06s.z_r.1938_1                                                                        

Stručná história školy:

Prvá škola na území obce bola maďarská rímsko-katolícka škola, postavená súčasne s naši m kostolom a darovaná obci zemepánom grófom Žigmundom Forgáchom.
Po 1. svetovej vojne tu bola už aj škola menšinová slovenská, vecné náklady ktorej znášala Slovenská liga. Slovenská škola bola až do roku 1938 vo veľkej budove nájomného domu, ktorá predtým patrila grófovi Františkovi Wenkheimovi a jeho manželke Helene. Budova doteraz stojí oproti Obecnému úradu vo Veľkej nad Ipľom.

Škola na ktorú zaostrili: Základná škola vo Veľkej nad Ipľom

Velka_nad_Iplom09-s.pri_kostole_1                                                                        

Stručná história školy:

Škola pri kostole pôvodne stála s materskou škôlkou v areáli dnešnej krížovej cesty pri rímsko-katolíckom kostole. V oplotenom areáli školy boli okrem vlastnej budovy školy aj dve hospodárske budovy. Jedna v tesnej blízkosti ako sklad dreva na kúrenie v zime, druhá na konci dvora, ktoré používalo miestne JRD. V škole boli dve triedy, kabinet , byt učiteľa a WC. V zime sa v triedach kúrilo v keramických kachliach. Do školy chodili deti z Veľkej nad Ipľom, z osád Solisko, Šára, Frenčok, Malé a Veľké Dáľovce a obce Jelšovec.

Škola na ktorú zaostrili: Základná škola vo Veľkej nad Ipľom

Velka_nad_Iplom15-s.z_r._1982_1                                                                        

Stručná história školy:

Posledná budova, v ktorej sa učí doteraz, je moderná, skolaudovaná v roku 1982, neskôr zrekonštruovaná z dôvodu závažných skrytých vád a statických nedostatkov v roku 1992. Ďalšia obnova , výmena plastových okien bola prevedená v roku 2011.
V základnej škole s vyučovacím jazykom slovenským sú zriadené 3 triedy a s vyučovacím jazykom maďarským je zriadená jedna trieda s 1.- 4. ročníkom. Okrem tried tu máme jedáleň, počítačovú miestnosť, hygienické zariadenia, riaditeľňu, zborovňu.
Prostredie školy z estetického, hygienického a bezpečného hľadiska je vyhovujúce, sú splnené všetky podmienky pre kvalitný výchovno –vzdelávací proces.
Riaditelia školy : Kostka Ján, Spurný Štefan, Kovács Tímea, Spahičová Beáta
V súčasnosti je riaditeľkou školy Mgr. Kubíková Gabriela.

Galéria zaslaných fotografií:

Velka_nad_Iplom05s.z_r.1938 Velka_nad_Iplom06s.z_r.1938 Velka_nad_Iplom07-1956 Velka_nad_Iplom08-s.pri_kostole Velka_nad_Iplom09-s.pri_kostole Velka_nad_Iplom1-s.z_r.1938 Velka_nad_Iplom10-s.pri_kostole Velka_nad_Iplom11 Velka_nad_Iplom12-sucasna_riaditelka Velka_nad_Iplom13 Velka_nad_Iplom14 Velka_nad_Iplom15-s.z_r._1982 Velka_nad_Iplom16 Velka_nad_Iplom17 Velka_nad_Iplom2s.z_r.1938 Velka_nad_Iplom3s.z_r.1938 Velka_nad_Iplom4s.z_r.1938