výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

súťaž pre školy > súťažné tímy > Pátrači

Zaostri na školu!

Názov tímu: Pátrači patraci_1

Škola: ZŠ s MŠ Liesek                                                        
Meno pedagóga: Mgr. Zdenka Valeková, Mgr. Anna Rajmanová

Zloženie tímu: Barboráková Júlia, Dulka Timotej, Dulková Viktória, Facunová Slávka, Gábor Igor, Hucíková Veronika, Kabáč Matúš, Kabáčová Sára, Kabáčová Timea, Kabáčová Zuzana, Matušisková Klaudia, Motýľová Romana, Patek Adam, Pištej Jozef, Sirota Andrej, Stas Marián, Stas Samuel, Stroková Tatiana, Šinál Vladimír, Vrabčeková Daša, Zbojová Bianka, Zbojová Klaudia, Zbojová Sára, Adamcová Valéria, Djobeková Adriána, Domin Pavol, Dulka Dominik, Hrkeľ Dušan, Hrkeľ Pavol, Kabáčová Lenka, Kabáčová Vanesa, Kučerová Simona, Lieskovská Rebeka, Matušisková Lenka, Motýľ Erik, Nogová Gabriela, Pardel Marek, Stroka Roman, Polačiková Petra, Ondríková Terézia, Gibaštík Ľuboš, Hucíková Andrea, Janiga Lukáš, Šprlák Dávid, Valek Peter, Zboja Erik

Škola na ktorú zaostrili: Osemročná stredná škola v Liesku

Liesek-stara_skola_1                                                                        

Stručná história školy:

V rokoch 1948- 49, keď sa začal stavať obecný dom sa zároveň začala stavať aj materská škola v školskom dvore. „ Je to nízka budova urobená z dosiek a tu boli len jednotlivé časti zmontované dokopy. Svojmu účelu- ako materská škôlka pre deti pred povinnou školskou dochádzkou- slúžila len rok, pretože nebol u občanov o ňu záujem. Potom slúži potrebám osemročnej strednej školy" / Obecná kronika, obdobie 1948- 56, s. 74- 75/. Materská škola bola znovuotvorená 1. septembra 1959 vo viacerých miestnostiach starej drevenej školy, ktorá bola nazývaná „švédsky dom". Niektoré miestnosti v tejto budove boli využívané osemročnou strednou školou.
V súčasnosti sa na mieste starej drevenej školy nachádza moderný obytný dom so 4 bytmi.
Zdroje: Obecná kronika, obdobie 1948- 56
            školská kronika
            Mlynarčík J. a kol.,V premenách času LIESEK 1558- 1998, 1998, ISBN 80-8064-008-4

Škola na ktorú zaostrili: Bývalá materská škola v Liesku

Liesek-byvalaMS_1                                                                        

Stručná história školy:

Z histórie je známe, že v Liesku bola 1. škola postavená v terajšej farskej záhrade. Bolo to ešte pred rokom 1889. Ďalšia budova školy stála na pozemku Michala Garbiara číslo 110. Z tohto obdobia nám nie je známy žiaden obrazový materiál. Keďže od roku 1924 bola škola v nevyhovujúcom stave, obecné predstavenstvo sa rozhodlo, že postaví novú školu. S výstavbou sa začalo v roku 1928. Do prevádzky bola spustená v roku 1929. V rokoch 1948- 53 mala názov Národná škola v Liesku. Od roku 1953 sa z nej stala Osemročná stredná škola. Dejiny tejto školy ovplyvnil v rokoch 1936- 37 Peter Šangala. V roku 1937 bol preložený za riaditeľa do Trstenej a neskôr v roku 1953 sa stal opäť riaditeľom v Liesku. Od 1. septembra 1963 vyučovanie prebiehalo v priestoroch novootvorenej školy, ale z dôvodu nedostatku učební sa využívali aj priestory tejto budovy. Od roku 1964 sa táto budova začala využívať ako materská škola. Nakoľko táto budova a pozemok, na ktorom sa nachádza, je cirkevný majetok a zároveň nespĺňala požiadavky súčasnej doby sa pristúpilo k výstavbe novej materskej školy. V súčasnosti táto budova nie je využívaná.
Zdroje: Obecná kronika, obdobie 1948- 56
            školská kronika
            Mlynarčík J. a kol.,V premenách času LIESEK 1558- 1998, 1998, ISBN 80-8064-008-4

Škola na ktorú zaostrili: Nová škola v Liesku

Liesek-nova_skola_1                                                                        

Stručná história školy:

V júni 1962 sa začalo s výstavbou novej budovy základnej školy, v tej dobe nazývanej osemročná stredná škola .O rok neskôr došlo k reorganizácii základného školstva, povinná školská dochádzka bola predĺžená na 9 rokov. Názov školy v Liesku sa zmenil na základnú deväťročnú školu. O výstavbu sa zaslúžila riaditeľka Elena Vaverčáková. Slávnostné zahájenie školského roku 1963- 64 sa konalo súčasne s otvorením tejto budovy 31. augusta 1963 o 14: 00. Už od začiatku bolo jasné, že nová škola nevyhovuje počtu žiakov a preto sa 3 triedy učili v starej drevenej škole (I. stará drevená škola).
V roku 1982 sa začalo s výstavbou telocvične v areáli školy. Telocvičňa sa rokmi dostala do zlého technického stavu, a preto sa v roku 2004- 05 pristúpilo k jej rekonštrukcii. Práce pokračovali až do októbra 2006 a 1. decembra bola rekonštruovaná telocvičňa slávnostne otvorená.
V roku 1990 sa začalo s prístavbou školy. V priebehu 3 rokov bol postavený nový pavilón s 8 učebňami. Jednou z nich bola špeciálna učebňa fyziky. Slávnostné otvorenie a odovzdanie prístavby bolo v roku 1992. Tým sa na škole po vyše 20 rokoch skončilo dvojzmenné vyučovanie. Na dve zmeny sa učilo od roku 1968. Pri výstavbe školy pomáhali občania Liesku v rámci Akcií „Z". Podľa starších spoluobčanou „ Z" znamenalo „zadarmo".
Kvetinový kút, ktorý bol od začiatku pýchou prístavby školy sa v dôsledku nedostatku učební v roku 2001 prestaval na triedu. Článok o tejto zmene bol uverejnený v týždenníku Naša Orava ( fotografia č. C3_rušenie kvetinového kúta). V rámci prístavby sa spojila nová časť školy s telocvičňou a tak sa vytvoril ucelený komplex celej základnej školy.
Myšlienka zlúčenia materskej školy so základnou bola podnetom na prístavbu ďalšej časti v areáli doterajšej školy ( fotka č. D2_areál školy s preliezkou dnes). Stavebné práce začali ku koncu školského roka 2009- 10. V septembri roku 2011 sa začalo s využívaním týchto priestorov pre potreby materskej školy, školskej kuchyne a jedálne.
Zdroje: Obecná kronika, obdobie 1948- 56
            školská kronika
            Mlynarčík J. a kol.,V premenách času LIESEK 1558- 1998, 1998, ISBN 80-8064-008-4

Galéria zaslaných fotografií:

Liesek-byvalaMS-3 Liesek-byvalaMS-4 Liesek-byvalaMS-A1_zaber_z_dvora Liesek-byvalaMS-A2_pohlad_z_dvora_61-62 Liesek-byvalaMS-A3_roky_61-62 Liesek-byvalaMS-A4_zaber_z_dvora-_dnes Liesek-byvalaMS-A5_zber_od_cesty-detail Liesek-byvalaMS-B1_zber_od_hlavnej_cesty Liesek-byvalaMS-B2_zaber_od_cesty_dnes Liesek-byvalaMS-D1_v_zborovni Liesek-byvalaMS-D2_v_zborovni_2 Liesek-chodba Liesek-chodbaA1_lenin Liesek-chodbaA2_hol_dosky Liesek-chodbaA3_budovatelia Liesek-chodbaA4_jese Liesek-chodbaA5_mesiac_knihy Liesek-chodbaA6_logo Liesek-chodbaA7_eln_stena_pred_rekontrukciou Liesek-chodbaA8_eln_stena-_pred_rekontrukciou Liesek-chodbaA9_zaiatky_rekontrukcie Liesek-chodbaB1_1._trieda Liesek-chodbaB2_bon_stena Liesek-chodbaB3_bon_stena Liesek-chodbaB4_snehulienka Liesek-chodbaB5_bon_stena-_pred_rekontrukciou Liesek-chodbaB6_bon_stena-_pred_rekontrukciou2 Liesek-nova_skola10 Liesek-nova_skola11 Liesek-nova_skola12 Liesek-nova_skola13 Liesek-nova_skola14 Liesek-nova_skola5 Liesek-nova_skola6 Liesek-nova_skola7 Liesek-nova_skola8 Liesek-nova_skola9 Liesek-nova_skolaA1_uprava_terenu Liesek-nova_skolaA3_ihrisko2 Liesek-nova_skolaA4_ihrisko_dnes Liesek-nova_skolaB10_pohlad_od_cesty Liesek-nova_skolaB11_pohlad_od_cesty_2 Liesek-nova_skolaB12_stara_s_novou Liesek-nova_skolaB13_bez_striesky Liesek-nova_skolaB14__priecelie Liesek-nova_skolaB15__priecelie_-celkovy_pohad Liesek-nova_skolaB1_zklady_starej_koly Liesek-nova_skolaB2_zklady_2 Liesek-nova_skolaB3_stavenisko Liesek-nova_skolaB4_zalievanie_zkladov Liesek-nova_skolaB5_prv_mry Liesek-nova_skolaB6__hruba_stavba_2 Liesek-nova_skolaB7__hruba_stavba Liesek-nova_skolaB8_pred_skolou Liesek-nova_skolaB9_pred_skolou_2 Liesek-nova_skolaC1_pohlad_ku_kaplnke Liesek-nova_skolaC2__pohlad_ku_kaplnke-_dnes Liesek-nova_skolaC3__pohlad_ku_kaplnke-_dnes2 Liesek-nova_skolaD1_areal_skoly_s_preliezkou_72 Liesek-nova_skolaD2_areal_skoly_s_preliezkou_dnes Liesek-nova_skolaE1_pred_novou_skolou Liesek-nova_skolaE2_pred_novou_skolou_2 Liesek-nova_skolaE3_strieska Liesek-nova_skolaF1_pohlad_od_bytoviek Liesek-nova_skolaF2_pohlad_od_bytoviek_dnes Liesek-nova_skolaF3_pohlad_od_bytoviek_dnes2 Liesek-nova_skolaG1__spoj_starej_s_novou Liesek-nova_skolaG2_spoj__starej_s_novou_84 Liesek-nova_skolaG3__spoj_starej_s_novou_86 Liesek-nova_skolaG4__spoj_starej_s_novou Liesek-nova_skolaG5__spoj_starej_s_novou-_detail Liesek-nova_skolaH1__vo_dvore_79 Liesek-nova_skolaH2__pionieri_vo_dvore Liesek-nova_skolaH3__vo_dvore_dnes Liesek-nova_skolaI1__od_kotolne Liesek-nova_skolaI2__pohad_od_kotolne Liesek-nova_skolaJ1__pri_plote Liesek-stara_skola1 Liesek-stara_skola2 Liesek-stara_skolaA1_celkovy_pohlad Liesek-stara_skolaA1_zaber_z_dvora Liesek-stara_skolaA2_detail Liesek-stara_skolaA3_celkovy_pohlad_dnes Liesek-stara_skolaB10_zaber_sprava_dnes Liesek-stara_skolaB11_prava_cast_s_vrbou Liesek-stara_skolaB1_prava_ast Liesek-stara_skolaB2_roky_54-55 Liesek-stara_skolaB3_prava_ast_2 Liesek-stara_skolaB4_zaber_sprava Liesek-stara_skolaB5_zaber_sprava_2 Liesek-stara_skolaB6_zaber_sprava_3 Liesek-stara_skolaB7_zaber_sprava_4 Liesek-stara_skolaB8_zaber_sprava_5 Liesek-stara_skolaB9_zaber_sprava_6 Liesek-stara_skolaD1_pri_plote Liesek-stara_skolaD2__Pistej_62 Liesek-stara_skolaD4__pri_plote_dnes Liesek-telocvicnaA10_nov_podlaha2 Liesek-telocvicnaA11_nov_podlaha Liesek-telocvicnaA12_emblm Liesek-telocvicnaA13_balkn Liesek-telocvicnaA14_pohaqd_z_balkna Liesek-telocvicnaA1_zklady_telocvine Liesek-telocvicnaA4_star_interir_2 Liesek-telocvicnaA5_star_interir Liesek-telocvicnaA8_atne_zvonka Liesek-telocvicnaA8_kontrukcia_strechy Liesek-telocvicnaA9_atne_nov Liesek-telocvicnaB10_fasada_od_ihriska Liesek-telocvicnaB11_sever_telocvicne-_nova Liesek-telocvicnaB1_pohad_od_9.B Liesek-telocvicnaB1_pohad_od_ihrika Liesek-telocvicnaB2_zateplenie_severu Liesek-telocvicnaB3_zatepovanie Liesek-telocvicnaB4_fasda__a_strecha_001 Liesek-telocvicnaB6_fasada__a_strecha Liesek-telocvicnaB7_pohlad_od_9B_dnes Liesek-telocvicnaB8__pohlad_od_ihriska Liesek-telocvicnaB9_pohlad_od_ihriska-_detail Liesek1 Liesek2 LiesekA1_fyzika LiesekA2_fyzika_dnes LiesekA3_fyzika_dnes2 LiesekA4__fyzika_dnes3 LiesekA4_pred_kolou_1966 LiesekB10_92-93 LiesekB11_vyuovanie_v_poobedajch_hoh-_dnes LiesekB12_4.A_dnes LiesekB1_60-61 LiesekB2_v_prvej_triede LiesekB3_75-76 LiesekB4_vyuovanie_v_poobedajch_hodinch LiesekB5_milan_ondrk_-_4.A LiesekB6_trieda_na_poschod LiesekB7_star_trieda_2 LiesekB8_star_trieda LiesekB9_fedorov LiesekC1_kvetinovy_kut LiesekC2_kvetinovy_kut LiesekC3_rusenie_kvetinoveho_kuta LiesekC4_kvetinovy_kut-_dnes LiesekC5_kvetinovy_kut-dnes LiesekD1_rekonstrukcia_socialnych_zariadeni LiesekD2_rekonstrukcia_socilnyh_zar-_dokonenie LiesekD3_po_rekonstrukcii LiesekE1_hdzanrske_ihrisko LiesekK1_leteck_zber_na_kostol LiesekK2_leteck_zber_na_kolu areal_skoly_z_juhu areal_skoly_zo_zapadu budova_ZS_od_bytoviek      ihrisko kotolna letecky_zaber_na_skolu_2 materska_skola materska_skola_od_zapadu materska_skola_z_juhu pohlad_na_pristavbu_materskej_skoly_od_vychodu pohlad_od_skolskych_pozemkov pohlad_z_vychodnej_strany pohlad_z_vychodnej_strany2      pred_skolou pred_skolou_2 spoj_jedalne_so_skolou telocvicna_a_jedalen telocvicna_zo_severu vchod_do_budovy_ZS zaber_na_skolu_od_bytoviek zaber_na_skolu_od_bytoviek2