výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

súťaž pre školy > súťažné tímy > ZŠ Polomka

Zaostri na školu!

Názov tímu: ZŠ Polomka 

Škola: ZŠ, Komenského 34, Polomka                                                         

Meno pedagóga:Mgr. Vojtková Slávka

Zloženie tímu: Pavel Ďurčenka, Bronislava Ďurčová, Barbora Fiľová, Tomáš Kúkol, Jakub Raček, Martin Rolko, Martin Rosina, Dominika Molotová, Ján Švidraň, Veronika Vernárska, Anna Hrabovská

Škola na ktorú zaostrili: Základná škola v Polomke

Polomka-ZS_1                                                                        

Stručná história školy:

r.1720 – zo záznamov kanonickej vizitácie sa dozvedáme o existencii farskej školy z obecnej kroniky
r.1831 – obec postavila jednotriednu rímsko-katolícku ľudovú školu
r.1871 – obec postavila trojtriednu rímsko-katolícku ľudovú školu, ktorá 4.júna 1877 zhorela, bola opravená a učilo sa v nej až do r.1905, kedy prestala vyhovovať pre zlý stav a pre veľký počet školopovinných detí
r.1903 – obecný výbor na svojom zasadnutí 20. júla prejednal záležitosť zriadenia štátnej ľudovej školy a uzniesol sa, „keď ministerstvo školstva zriadi v obci 6 triednu štátnu ľudovú školu a 2 triednu štátnu materskú školu, obec dá štátnej správe k dispozícii pre tieto školy zodpovedné budovy podržiac si k im vlastnícke právo a sa zaviaže školské budovy v dobrom stave udržiavať, znášať náklady na požiarne poistenie, ďalej náklady na vykurovanie a riadenie učební. Zaviaže sa platiť 5% školskú a 3% materskoškolskú prirážku, na učiteľský penzijný fond 24K. za každého učiteľa a 30 hal. za každého žiaka. Obec však žiada, aby výnos 5 % a 3 % školskej prirážky bol jej ponechaný na amortizáciu pôžičky, ktorú musí na stavbu škôl vyzdvihnúť, ďalej aby štátna školská správa platila obci za každý učiteľský byt ročne 200K. bytový ekvivalent, ktorý by sa tiež na amortizáciu pôžičky obrátil. Chudobné deti nech sú úplne alebo z polovice oslobodené od platenia školného. Takéto deti majú platiť len zápisné 50 hal. a na učiteľský penzijný fond 30 hal. Výbor sa tiež uzniesol, aby školské budovy boli postavené z tvrdého materiálu."
r.1904 – škola bola poštátnená
r.1905 – po dlhších vyjednávaniach a prípravách bola postavená 6-triedna štátna ľudová škola, štyri učiteľské byty, dve triedy pre úvodnú (materskú) školu a byt pre úvodnú učiteľku
r.1940 – na základe zákona 308/40 štátna ľudová škola sa mení na rím.kat. ľudovú školu. Vecné náklady ďalej znáša obec a personálne štát. Z dôvodu veľkého počtu detí sa učilo nielen v budove ľudovej školy, ale aj na ďalších dvoch miestach zvaných „Dadov" a „U Baťu". Preto bolo nevyhnutné postaviť novú deväťročnú školu, ale aj po jej otvorení sa naďalej využívali priestory pôvodnej „Starej školy" až do 90. rokov. Dnes v týchto budovách sídli Špeciálna základná škola
r.1962 – postavená 13 – triedna základná deväťročná škola v hodnote 3 175 223,57 Kčs. Vzhľadom k počtu žiakov by priestory novej školy nepostačovali k vyučovaniu v jednej smene a preto k účelom výučby ďalej slúžia 3 budovy starej školy, kde je umiestnených 7 tried a školská jedáleň s kuchyňou pre 270 žiakov
r.1964 – pristavená telocvičňa v hodnote 986 500 Kčs, neskôr bola pristavená náraďovňa
r.1995 – bola postavená 5 - triedna prístavba školy + školská jedáleň a plynová kotolňa
r.2004 - pôvodné ihrisko za budovou nahradilo multifunkčné ihrisko s novou bežeckou
dráhou
r.2009 - po 47 rokoch potrebovala škola nevyhnutnú rekonštrukciu a po schválení s podporou Európskej únie začala na škole rekonštrukcia. Vymenili sa okná, strecha, urobili sa nové dlážky, toalety, elektrický rozvod a vymaľovalo sa. Postupne dochádza k výmene lavíc a stoličiek.

Výsledky pátrania vo formáte PDF.

Galéria zaslaných fotografií:

Polomka01-ZS-Na_Dadove_50.roky Polomka02-ZS-Na_Dadove__dnes Polomka03-ZS-Stara_skola_pred_oknami_dnes Polomka04-ZS-Stara_skola_pri_schodikoch_dnes Polomka05-ZS-Stara_skola_dvor_50.roky-p.uc._Lesnik Polomka06-ZS-Stara_skoladvor__dnes Polomka07-ZS-Stara_skola_1965-66p.uc.Predajnova Polomka08-ZS-Stara_skola_pri_schodikoch_60.roky_p.uc._Obrtancova Polomka09-ZS-Stara_skola_pred_oknami_70.roky Polomka10-ZS-Stara_skola_80.roky_p.uc._Skalosova Polomka11-ZS-U_Batu_50._roky Polomka12-ZS-Hlavna_budova_1964 Polomka13-ZS-Hlavna_budova_dnes Polomka14-ZS-Hlavny_vchod_1963-64_p.uc.Predajnova Polomka15-ZS-Hlavny_vchod_5.C1964-65p.uc.Skalosova Polomka16-ZS-Hlavny_vchod_60.roky Polomka17-ZS-Hlavny_vchod_dnes Polomka18-ZS-Horna_chodba__70.roky Polomka19-ZS-Horna_chodba_dnes Polomka20-ZS-Ihrisko_1975_teles._vychova_s_p.uc.Navoyom Polomka21-ZS-Ihrisko_1979 Polomka22-ZS-Ihrisko_dnes Polomka23-ZS-Areal_skoly_60.roky Polomka24-ZS-Areal_skoly_dnes Polomka25-ZS-Pred_skolu_60.rokypedag.zbor_s_p.r._Buchtom Polomka26-ZS-Pred_skolou_dnes Polomka27-ZS-Pri_telocvicni_1979 Polomka28-ZS-Pri_telocvicni_dnes Polomka29-ZS-Prvaci__v_spodnej_triede_1963-64 Polomka30-ZS-2.A_v_spodnej_triede__1967-68_p.uc.NoskovaMolnarova Polomka31-ZS-Spodn_trieda_dnes Polomka32-ZS-Trieda_na_medziposchodi_vlavo_1974-75p.uc.Obrtancova Polomka33-ZS-Trieda_na_medziposchodi_vlavo_dnes Polomka34-ZS-Trieda_na_medziposchodi_vpravo_1965 Polomka35-ZS-Trieda_na_medziposchodi_vpravo_dnes Polomka36-ZS-80.rokyp.uc.Skalosova Polomka37-ZS-Dolna_chodba_1985p.uc.Skalosova Polomka38-ZS-1993-94_p.uc.Baxa Polomka39-ZS-1994-95p.uc.Baxa Polomka40-ZS-Dolna_chodba_dnes Polomka41-ZS-Ihrisko_90.roky Polomka42-ZS-Ihrisko_dnes Polomka43-ZS-Tieda_1989 Polomka44-ZS-Trieda_dnes Polomka45-ZS-Trieda_p.uc._Baxu_dnes Polomka46-ZS-Za_skolou_80.roky Polomka47-ZS-Za_skolou_dnes Polomka48-ZS-Areal_2006 Polomka49-ZS-Areal_dnes Polomka50-ZS-Bocny_vchod_2006 Polomka51-ZS-Bocny_vchod_dnes Polomka52-ZS-Dolna_chodba_dnes Polomka53-ZS-Dol._chodba_vlavo_2006 Polomka54-ZS-Dolna_chodba_vlavo_2006 Polomka55-ZS-Dolna_chodba_vlavo_dnes Polomka57-ZS-Dolna_chodba_vpravo_dnes Polomka58-ZS-Doln_chodba_vpravo_2006 Polomka59-ZS-Doln_chodba Polomka60-ZS-Hlavny_vchod_2006_ Polomka61-ZS-Hlavny_chod_dnes_ Polomka62-ZS-Horna_chodba_2006_ Polomka63-ZS-Horna_chodba_dnes_ Polomka64-ZS-Horn_chodba_vavo_2006_ Polomka65-ZS-Horn_chodba_vavo_dnes_ Polomka66-ZS-Ihrisko_2006_ Polomka67-ZS-Ihrisko_dnes_ Polomka68-ZS-Pred_skolou_2006_ Polomka69-ZS-Pred_skolou_dnes_ Polomka70-ZS-Pri_telocvicni_2006_ Polomka71-ZS-Pri_telocvicni_dnes Polomka72-ZS-Prstavba_2006 Polomka73-ZS-Pristavba_dnes Polomka74-ZS-Pristavba_odzadu_2006 Polomka75-ZS-Pristavba_odzadu_dnes Polomka76-ZS-Pristavba_zpredu_2006 Polomka77-ZS-Pristavba_zpredu_dnes Polomka78-ZS-Spojovacia_chodba_2006 Polomka79-ZS-Spojovacia_chodba_dnes Polomka80-ZS-Telocvicna_2006 Polomka81-ZS-Telecvicna_dnes Polomka82-ZS-Trieda_2006 Polomka83-ZS-Trieda_dnes Polomka84-ZS-Za_skolou_2001 Polomka85-ZS-Za_skolou_2006 Polomka86-ZS-Za_skolou_dnes Polomka87-ZS-Za_skolu_dnes