výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

súťaž pre školy > súťažné tímy > Nesvady's History 

Zaostri na školu!

Názov tímu: Nesvady's History 

Škola: ZŠ Komenského 21, Nesvady                                                         

Meno pedagóga: Mgr. Estera Kádeková

Zloženie tímu: Kristiáv Lukacsovics, Rebeka Kováčová, Nokolett Kóšová, Sabina Kováčová, Ľubica Losonciová, Adam Barkóci, Tamara Simonicsová, Nikolas Starovič, Dávid Simonics, Ján Polerecký, Bazsóová Bianca, Gabriel Oslanec, Františka Medvecká, Henrieta Szakálosová,Marián Varga, Kitti Zuberová

Škola na ktorú zaostrili: Národná škola v Nesvadoch-Aňale

m_Anala-spoj                                                                        

Stručná história školy:

Škola bola postavená pravdepodobne za prvej ČSR ako jednotriedna cirkevná škola. Budovu spravovala rímsko-katolícka cirkev. V roku 1937 bola pristavaná druhá trieda. Rodičia boli deputátnici – bíreši, zväčša Slováci. Počas okupácie 1938 -1945 sa na škole vyučovalo po maďarsky.
V máji 1945 bol majer oslobodený a hneď sa začalo učiť po slovensky. Prvým riaditeľom bol Viktor Letoštiak, ktorý na škole pôsobil do roku 1953. Škola mala v tom čase dve triedy s počtom žiakov okolo 80. V roku 1950 zriadili v budove školy aj materskú školu. V rokoch 1953 – 1956 bol riaditeľom Ladislav Kováč. V rokoch 1956-57 bola riaditeľkou školy Terézia Moravčíková. V rokoch 1957 – 1961 bol riaditeľom Milan Boďa. Počet žiakov sa v tom čase znížil na cca 40, pretože mnoho žiakov ukončilo školskú dochádzku. V roku 1961 sa mení názov školy na Základná deväťročná , 1.-5. ročník v Nesvadoch – Aňale. V školskom roku 1961-62 bol riaditeľom školy Anton Kurtulík.
1. septembra 1962 sa stal riaditeľom školy Milan Ragan. V tomto roku boli vybudované nové murované WC a nová ohrada okolo školy. V roku 1964 sa stará drevená podlaha vymenila za parkety. Žiaci sa od vtedy museli prezúvať. V roku 1965 sa uskutočnila rozsiahla rekonštrukcia budovy školy. Vyučovalo sa v kultúrnom dome. V roku 1971 bolo zavedené ústredné kúrenie.
V roku 1973-74 bol odčlenený 5.ročník do ZDŠ Nesvady. V roku 1974-75 sa škola stala jednotriedkou s počtom žiakov 14. V školskom roku 1975-76 sa končí história školy v Aňale. V budove školy sa ďalej prevádzkuje materská škola.
Budovu školy, po zrušení materskej školy, cirkev predala súkromným podnikateľom. Od roku 2011 je v budove školy v Aňale pohostinstvo (krčma).
Učitelia pôsobiaci na škole v Aňale od roku 1945 do 1953:Viktor Letošťák (1945-1953); Štefánia Letošťáková (1945 – 1953); Magdaléna Stuparičová ( 1946); Štefánia Suchánová (1946 – 1948); Ladislav Kováč (1953 – 1956),Terézia Modráčová (1956 – 1957); Milan Boďa (1957 – 1960); Štefan Bachar (1957 – 1958); Anna Čontošová (1958 – 1960); Miloslav Herz (1960);Helena Kanovská (1960 – 1975);Anton Kurtulík (1960-1962);Milan Ragan (1962– 1976)

Škola na ktorú zaostrili: Základná deväťročná škola v Nesvadoch

m_Nesvady-ZDS-spoj                                                                        

Stručná história školy:

Budova Základnej deväťročnej školy bola postavená v roku 1945 pri hlavnej ceste smer trasa Komárno Nové Zámky.

1.septembra 1955 som nastúpila do prvej triedy  základnej školy slovenskej, ktorá už vtedy sídlila v krásnej jednoposchodovej budove pri hlavnej ceste vedúcej do Nových Zámkov. Stojí tam dodnes a ja zakaždým, keď prechádzam okolo, neubránim sa spomienkam. Vybavujú sa mi pred očami chodby, triedy, schodisko, zborovňa  i kabinety na konci chodieb, kde boli uložené pomôcky k vyučovaniu, napr. kostra človeka, mapy, fyzikálne i chemické pomôcky, a iné. Ako žiačka prvej triedy si spomínam na drevené lavice, v ktorých uprostred bola jamka, kde sa ukladala fľaštička s atramentom. Písalo sa totiž perom s drevenou rúčkou na konci ktorej bolo kovové pierko a to sa namáčalo v atramente. Robili sa však aj obrovské machule v zošitoch, prváčikovia s tým len ťažko narábali.  Čo sa týka vybavenie tried, neboli tam ešte parkety ani gumolit, ale drevená dlážka natretá čiernym olejom. Keď niekto spadol, bolo veselo! V každej triede boli veľké kovové kachle na drevo i uhlie. Pán školník každé ráno zakúril a potom učiteľ a neskôr i žiaci prikladali na oheň, aby bolo v triede teplo. V kúte pri dverách stálo plechové umývadlo (lavór) na stojane, s uterákom. Voda sa nosila vo vedrách. Na stenách tried i chodieb boli rozvešané obrazy slovenských spisovateľov i básnikov, pri hlavnom vchode bola nástenka s oznamami i vyhodnoteniami rôznych súťaží. Jednoducho, bola to škola na svoj čas a veľmi pekná, svetlá a priestranná. Školský dvor slúžil ako telocvičňa pod holým nebom. Vždy budem s láskou spomínať na roky strávené v tejto škole, pretože mi dala dobrý základ do života.
Rozália Šimová, rod. Tóthová , spomienky bývalej žiačky 

Škola na ktorú zaostrili: Základná škola v Nesvadoch

m_Nesvady12-ZS-1975_2012                                                                        

Stručná história školy:

V roku 1975 sa v centre obce Nesvady odovzdala nová 22 triedna Základná škola. Bola to jednoposchodová budova s plochou strechou. Jedna jej časť mala 2 pochodia. V budove bolo 22 tried, školská jedáleň, dve telocvične a špeciálne učebne. Súčasťou školy bol aj služobný dvojizbový byt. Ku škole patril veľký areál, kde sa vybudovalo detské dopravné ihrisko a športové ihriská. Areál školy bol hneď od začiatku oplotený, popri plote boli vysadené topole. V budove bolo ústredné kúrenie na pevné palivo. Na tú dobu to bola moderne vybavená škola. Niekoľko desaťročí budovu spravoval štát. V polovici 90. rokov bola realizovaná plynofikácia kúrenia. V roku 2002 sa budova stala majetkom obce. Škola sa stala právnym subjektom. Obec sa podľa svojich možností starala o rekonštrukciu budovy. V roku 2006 bola prevedená rekonštrukcia tried na prvom poschodí.
V lete 2011 bola z prostriedkov projektu EU prevedená komplexná rekonštrukcia budovy školy. Budova bola zateplená, okná vymenené za plastové a bola urobená šikmá (sedlová) strecha. Vybudoval sa bezbariérový vstup do budovy. V školskom roku 2011/2012 sa vyučovanie zahájilo o 5 dní neskôr, kvôli nedokončenej rekonštrukcii. Vo februári 2012 boli vysoké topole v okolí školy, ktoré boli už symbolom areálu, kvôli bezpečnosti opílené.
Riaditelia pôsobiaci v budove Základnej školy: Mgr. Ivan Podivinský (1975–1986); Mgr. Martin Kutlák (1986–1991); Mgr. František Pňaček (1991–1.11.1991); Mgr. Marta Poništová (1991–2001); Mgr. Ivan Podivinský (2001–2006); PaedDr. Silvia Hlavačková (2006-do súčasnosti)

Galéria zaslaných fotografií:

Anala01_1937 Anala02_2012 Anala03-6._trieda_1953___Ragan Anala04-7.B_-_1961_-62_Ragan Anala05-asi_1_tr._1968_-69_Anala_Kanovska Nesvady01-ZDS-1945 Nesvady02-ZDS-2012 Nesvady03-ZDS-Pri_hlavnej_ceste1945 Nesvady04-ZDS Nesvady05-ZDS-1947_-48 Nesvady06-ZDS-1964_-65 Nesvady07-ZDS-otvorenie_sk.r.6768 Nesvady08-ZDS-slub_pionierov Nesvady09-ZDS-kachle Nesvady10-ZS-1975 Nesvady11-ZS-2012 Nesvady12-ZS-1975_2012 Nesvady13-ZS-1975-76 Nesvady14-ZS-1975_-_otvorenie_novej_skoly Nesvady15-ZS-dopravne_ihrisko Nesvady16-ZS-topole_