výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

súťaž pre školy > súťažné tímy > Svište

Zaostri na školu!

Názov tímu: Svište SVISTE_Komjatice_2012_1

Škola: ZŠ s MŠ Ondreja Cabana, Komjatice                                                        

Meno pedagóga: Mgr. Mária Derďaková

Zloženie tímu: Denis Bihary, Bridišová Nikoleta, Garayová Zuzana, Heka Tibor, Jaššo Samuel, Kmeťo Ladislav, Kozárová Soňa, Krajčovič Lojzko, Kurucová Frederika, Mulinková Viktória, Petík Dominik, Rada Tomáš, Sedláčková Eva, Slíž Tomáš, Stejskal Radovan, Szöcs Patrik, Šulík Maroš, Tršťanská Lenka, Viglacký Juraj, Záhradník Ján

Škola na ktorú zaostrili: Ľudová škola v Komjaticiach

m_Ludova_skola_Komjatice                                                                        

Stručná história školy:

Ľudová „stará" škola bola postavená v r.1883 za 12000 zlatých. Pôvodne to bola jednoposchodová budova so 4 učebňami a 3 učiteľskými bytmi. Na tejto škole pôsobil 19.stor. štúrovský národovec Ondrej Caban, ktorý bol kaplanom v Komjaticiach v rokoch 1837-1860. V r. 1906 sa pristavili ďalšie 2 triedy a dreváreň a v r. 1913 sa učiteľské byty pretvorili na ďalšie triedy. V r.1907 na základe Apponyiho zákona o zavedení maďarského jazyka do škôl sa v tejto škole muselo učiť iba po maďarsky. Počas 1. svetovej vojny sa v škole nevyučovalo, pretože bola v biednom stave, učitelia boli narukovaní. Dokonca v r. 1916 bol v budove školy zriadený lazaret. Stav sa zlepšil po r.1919. Žiakov pribudlo a pristavali sa ďalšie triedy. Počas 2. Svetovej vojny bola Ľudová škola poškodená a nevyučovalo sa v nej až do jej opravy v septembri 1946. Od 1.2.1949 sa ľudová škola stave Národnou školou pre 1. – 5. ročník.
V škole sa vyučovalo do roku 1973. Po ukončení vyučovania v budove mala sídlo Ľudová škola umenia, miestna zväzácka organizácia, rôzne kluby záujmových skupín, škola pustla a chátrala. Po r.1989 pár rokov slúžila ako konzerváreň, čo prispelo k úplnému zničeniu stavby. V súčasnosti je to schátraná a polorozpadnutá budova, špatiaca centrum dediny, ktorá slúži hlavne bezdomovcom a mladým výtržníkom.

Výsledky pátrania vo formáte PDF.

Škola na ktorú zaostrili: Rímskokatolícka meštianska škola v Komjaticiach

m_Mestianka                                                                        

Stručná história školy:

Rímskokatolícka škola bola dostavaná v r. 1930, stavba stála 720000.- Kčs a budovu postavil pán Hoffman z Nových Zámkov. Škola mala spočiatku 6 tried, keďže žiakov bolo až do 11 tried, vyučovalo sa striedavo doobeda aj poobede. V učiteľskom zbore pôsobili rehoľníčky z rádu sv.Kríža, správcom školy bol Jozef Kelemen. V škole sa usporadúvali kurzy varenia, šitia, nacvičovalo a hralo sa divadlo. V r. 1936-37 bola v Komjaticiach zriadená Miestna ľudová hospodárska škola pre odrastajúcu mládež. V r. 1937-38 mala škola 724 žiakov. Od r. 1938 po zabratí Komjatíc Maďarmi sa na škole učila maďarčina a v r.1939 predseda školskej stolice a komjatický dekan Rudolf Andrisz prijal namiesto rehoľníčiek maďarské sestričky a vytvoril dievčenskú školu pod samostatnou správou. Počas 2.svetovej vojny sa na škole vyučovalo, v r. 1940 bola zriadená povinná 8-ročná školská dochádzka, ale 7. A 8. triedy chodili do školy iba v zime.
Po 2.svetovej vojne boli školy poštátnené a v Rímskokatolícka škola sa zmenila na Štátnu meštiansku školu s vyučovacím jazykom slovenským. Povojnové obdobie prospelo škole – škola dostala od štátu 139863.- Kčs na nové školské zariadenie, deti povinne dostávajú rybí tuk a mlieko. 6.11.1948 sa na oboch školách zakladá Združenie rodičov a priateľov školy, škola dostáva rozhlas a zakladajú sa záujmové krúžky.
Od 1.2.1949 sa meštianska škola stala Strednou školou pre 6. – 8. ročník. V r.1953 sa uzákonila Osemročná stredná škola a vyučovanie je ideologizované pod tlakom vedúcej Komunistickej strany. Škola dostala od obce pozemok, na ktorom si zriadila Mičurinské pole, kde sa žiaci učili základom poľnohospodárskej výroby. V r.1958- 60 sa na budovu dostavalo druhé poschodie, celá nadstavba stála 1500000 korún. V r. 1959 bola uzákonená 9-ročná školská dochádzka a škola dostala názov: ZDŠ – Základná deväťročná škola.
V júni 1965 boli do školy nasťahovaní obyvatelia oblastí pri Dunaji postihnutí prírodnou katastrofou – záplavami.
V r. 1968-69 bolo už na škole 32 tried, no iba 16 miestností. ZDŠ- ka fungovala do r. 1973, kedy bola v obci postavená nová škola. Do budovy rímskokatolíckej – meštianskej – ZDŠ školy sa nasťahovala Materská škola a Osobitná škola. Tieto tu pôsobili až do technickej havárie (vytopenie a poškodenie statiky) do r. 2008. V súčasnosti je budova zvonka zrekonštruovaná, zvnútra v nevyhovujúcom a nepoužívateľnom stave.

Výsledky pátrania vo formáte PDF.

Škola na ktorú zaostrili: Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana v Komjaticiach

m_ZS_s_MS_O.Cabana_Komjatice                                                                        

Stručná história školy:

V rokoch 1968-1969 sa začali prípravy na výstavbu novej 22-triednej ZŠ. Výstavbu realizovali Pozemné stavby Nové Zámky na starom futbalovom ihrisku pri bývalej „meštianke". Zbúrala sa budova materskej školy a vybudoval sa školský areál s komplexným vybavením modernej školy. Nová škola sa odovzdala 3.decembra 1973, priniesla novú kvalitu v podmienkach vyučovania – 31 priestranných tried, niekoľko špeciálnych učební, jedáleň a 2 telocvične. Na začiatku tu učilo 39 učiteľov.
V r. 1997 MŠ SR prepožičalo škole čestný názov Základná škola Ondreja Cabana, a tak sa významný slovenský národovec a komjatický kňaz stal patrónov komjatických školákov.
Po havárii v starej budove školy, kde sídlila Materská škola, sa táto presťahovala do novej školy a názov sa zmenil.
ZŠ s MŠ Ondreja Cabana v Komjaticiach bola v rámci projektov z euro fondov v r. 2010 zrekonštruovaná zvonka, ale aj vnútorné vybavenie školy je porovnateľné s najmodernejšími trendmi v školstve. Možno práve preto škola dosahuje výborné výsledky a patrí medzi najlepšie základné školy v regióne.

Výsledky pátrania vo formáte PDF.

 

Galéria zaslaných fotografií:

Asfaltovanie_cesty_pred_mestiankou_1968 Brigada_na_skolskom_dvore_1976 Budovanie_ohrady_1968 Budovanie_oplotenia_novej_skoly_1970-80 Budovanie_skol.sklennika_1960 Chodba_1970-80 Chodba_a_schodiste_pri_sk.jedalni1980 Clen_Ludovych_milicii_1980 Detska_hra_na_dvore_LS_1956 Dievcenska_skola_1939 Druzinari_na_skolskom_dvore_1984 Futbalova_satna_pred_rozostavanou_novou_skolou_1970 Klubovna_1976 Knizocka_o_skolskom_prospechu_1939 Komjatice_1939 Kopanie_zakladov_pre_novu_skolu_1968 LS_po_1.svet.vojne_1919 LS_v_pozadi_kostol_sv.Alzbety_1940-50 LS_v_sucasnosti_2012 Lazaret_v_Lud.skole_1916 Lazaret_v_Ludovej_skole-vojaci_z_1.sv.vojny_1916 Ludova_skola_1868 Ludova_skola_1891 Ludova_skola_Komjatice Ludova_skola_Komjatice_1868 Ludova_stara_skola_2011 MDD_na_kolskom_dvore_1987 Mestianka_2012 Mestianka_a_rozostavana_nova_skola_1970 Mestianka_a_zaklady_na_novu_skolu Mestianka_a_zaklady_na_novu_skolu_1968 Metianka Metianska_kola_s_nadstavbou_1961 Pionieri_v_klubovni_1976 Prvci_s_p.u.ulcovou_na_dvore__1956-57 Ranna_rozcvicka_ziakov_1955 Rimskokatolicka_skola-mestianka1934 Rimskokatolicka_skola_1940 Rozostavana_nova_skola Skolska_dielna_1976 Skolska_kuchyna_1985 Skolska_zapisnica_sk.r.1859-60 Skolske_muzeum_2012 Skolsky_dvor Skolsky_dvor_1976 Skupinove_zhromadenie_pionierov_1976 Spartakiada_1960 Spartakiada_na_dvore_skoly_1960 Starsi_iaci_v_S_1950 Stavba_novej_ZS_1970 Stavba_novej_skoly_1970 Sua_v_klubovni_1978 Telocvina_1980 Trieda_na_dvore_S1930 U.Maria_Kellnerova_a_reholnika_sv.Kria_1935 Uitelsky_zbor_v_S_1920 Uprava_arealu_novej_skoly_1973 V_jedalni_1970-80 V_skolskej_jedalni_1970-80 V_skolskej_umyvarke_1970-80 V_triede_1956-57 Vystavka_v_klubovni_1976 ZS_s_MS_O.Cabana_Komjatice ZS_s_MS_O.Cabana_a_umele_ihrisko_2012 ZS_s_MS_Ondreja_Cabana_Komjatice_2012 Zber_eleza_pri_skolskej_kotolni_1982 Ziaci_na_TV_1990 Zrekonstruovana_mestianka_2012