výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

súťaž pre školy > súťažné tímy > Nitrianske kniežatá

Zaostri na školu!

Názov tímu: Nitrianske kniežatá SAM_0670_1

Škola: ZŠ Benkova 34, Nitra                                

Meno pedagóga: Veronika Rybanová

Zloženie tímu: Róbert Bartakovič, Adam Bednár, Katarína Šabíková, Laura Stanová, Simona Marínová, Kristián Mokraš, Martin Dragúňová, Peter Dragúň, Matúš Košťál, Michaela Bajanová, Nina Repaská, Tereza Fábiková, Natália Ficzová

Škola na ktorú zaostrili: Základná škola na Benkovej ulici v Nitre

ZS_Benkova-spoj_1                                                                        

Stručná história školy:

Základná škola Benkova vznikla spojením škôl Základná škola Alexyho, Základná škola Benkova a Základná škola Bolečkova. Prvá zmienka o našej škole , ktorú sa nám podarilo získať pochádza z roku 1973. Dozvedáme sa z nej ako pionieri 6.októbra 1973 slávili deň armády, ako 7.novembra 1973 slávili vznik prvého socialistického štátu sveta, alebo zbierali gaštany. Ďalej sa v kronike z roku 1989 dozvedáme že novým riaditeľom školy sa stal Anton Solčanský, že pionieri sa zúčastňovali na olympiádach pionierskych vedomostí a že učitelia našej školy protestovali proti brutálnemu zásahu bezpečnosti armády proti pokojnej študentskej manifestácii dňa 17.11.1989.Prvá riaditeľka na Základnej škole Benkova bola Pani Klára Müllerová. Bola riaditeľkou od otvorenia školy, čiže od roku 1983. Prvé zástupkyne na škole boli terajšia učiteľka Anna Hlaváčková, Dana Krajčovičová a Jozef Cabadaj. V roku 1993 nastúpila ako riaditeľka Gizela Lieskovská s novými zástupkyňami Beátou Mocíkovou/Starečekovou, ktorá odišla zo školy do dôchodku 2011 , s Helenouo Likovou a Ľudmilou Zemanovou, ktorá je terajšou zástupkyňou na našej škole pre 1.-4. ročník. V roku 1998 sa na našej škole prvýkrát uskutočňovali Mikulášske tradície ktoré pretrvávali 8 rokov . Na medzinárodný deň detí sa uskutočňovali súťaže s názvom „Kresba na asfalt" . Súťažili základné školy z Klokočiny . V súčasnosti to je inak. Na čele našej školy je pani riaditeľka Aneta Galová. Základná škola Benkova sa venuje mnohým projektom. Zapája sa do rôznych súťaží, olympiád. Naši žiaci sú úspešní v rámci celého okresu. V súčasnosti Základná škola Benkova pozostáva z dvoch blokov. Blok A tvoria klasické triedy, Blok B navštevujú mimoriadne nadaní žiaci. Koncepcia vyučovacieho procesu je postavená odlišne od tradičného modelu vyučovania. Je zameraný predovšetkým na rozvoj sebarealizácie, tvorivosť, kreativitu, samostatnosť žiakov. Hodnotení sú na prvom stupni nie podľa klasickej stupnice, ale iba písomne, neskôr percentami. Sme jediná základná škola v Nitre s týmto projektom.

Škola na ktorú zaostrili: Základná škola vo Veľkom Záluží

Velke_Zaluzie-spoj_1                                                                        

Stručná história školy:

História základného školstva vo Veľkom Záluží je skutočne veľmi bohatá a siaha až do stredoveku, o čom sa dozvedáme z kroník. Viacerí študenti z obce študovali už v 15. storočí na univerzite vo Viedni. V prvej polovici 17. storočia v obci bola aj chýrna protestantská škola založená Turzovcami. Po tureckých vojnách v r. 1753 sa spomína obnovená ľudová škola, neskôr cirkevná a štátna škola.
Budova dnešnej ZŠ bola postavená v r. 1940 a prvýkrát sa v nej učilo 21. novembra 1940. Zanikla cirkevná i štátna škola, nová škola niesla názov Rímko-katolícka ľudová škola a od roku 1948 to bola Štátna ľudová škola.
V súčastnej dobe našu základnú školu navštevuje 373 žiakov a má 18 tried.
Dnes, keď si pripomíname 70. výročie školy, viac ako budova, či história školy si zasluhujú pripomenutie, úctu a uznanie tí, čo v tejto budove pracovali alebo pracujú – pedagógovia, žiaci a ostatní zamestnanci školy a tí, ktorí škole pomáhali, podávali pomocnú ruku a spolupracovali s pedagógmi, čím prispeli k výchove a formovaniu zodpovedných žiakov.

Škola na ktorú zaostrili: Základná škola Fatranská v Nitre

ZS_Fatranska-Nitra-spoj_1                                                                        

Stručná história školy:

Základná škola Fatranská je typická sídlisková škola, ktorú tvorí niekoľko pavilónov s uzavretým átriom, telocvične a jedáleň. Škola má vlastné futbalové ihrisko s atletickou dráhou a školskú záhradu. Areál školy má trávnatý povrch so stromovou a kvetinovou výsadbou, v ktorom sú začlenené dve asfaltové plochy. Na rekonštrukciu školy získalo mesto Nitra dotáciu z Európskej únie. Brány školy sa 1.krát otvorili v školskom roku 1979/1980: Škola pozostávala z 37 tried. V októbri 1979 začalo na škole pracovať Školské športové stredisko ľadového hokeja, ktoré bolo v školskom roku 1983 / 1984 presťahované na Základnú školu Nábrežie mládeže. Pedagogickú a výchovnú činnosť v školskom roku 1979 / 1980 vykonávalo na škole 20 učiteľov v ročníkoch 5. – 9., 25 učiteľov v ročníkoch 1.-4. a 18 vychovávateliek a správnych zamestnancov.

Výsledky pátrania vo formáte PDF. 

Galéria zaslaných fotografií:

 
Autogramiada_basketbalistov_mesta_Nitry Benkova_34 Bloky_v_nasej_skole_-A Bloky_v_nasej_skole_-B Budova_nasej_skoly_po_rekonstrukcii Budova_nasej_skoly_pred_rekonstrukciou Budova_posty_-_byvala_statna_ludova_skola Budova_skoly_pocas_rekonstrukcie Darovane_lietadlo_ministerstvom_obrany_v_roku_1972 Farebny_tyzden Fyzikalne_laboratorium Historicke_vysvedcenie Hudobny_subor_Zakladnej_skoly_Velke_Zaluzie Listina_z_roku_1973_archivovana_v_kronike_skoly Nase_sportove_uspechy Oslavy_dna_MDZ_1974 Oslavy_dna_MDZ_1974_-_2 Otec_1_rok.bmp Otvorenie_noveho_ihriska Pocitacova_ucebna_-_byvale_fyzikalne_laboratorium Skola_vo_Velkom_Zaluzi_2012 Skolska__klubovna Skolska_jedalen_pred_rekonstrukciou Skolske_ihrisko Sukromny_archiv Telocvicna_po_rekonstrukcii Ucebna__s_interaktivnou_tabulou Ucebna_pocitacov Ucebna_s_interaktivnou_tabulou Zakladna_skola_Alexyho Zakladna_skola_Benkova_-_jedalen Zakladna_skola_Benkova_-_pohlad_zvonku Zakladna_skola_Fatranska Zakladna_skola_Fatranska_rekonstrukcia Ziaci_statnej_ludovej_skoly_6.-7.trieda_skolsky_rok_1929-1930