výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

súťaž pre školy > súťažné tímy > Kultúrnohistorický krúžok

Zaostri na školu!

Názov tímu: Kultúrnohistorický krúžok 

Škola: Obchodná akadémia, Bernolákova 2, Martin                                                         

Meno pedagóga: Mgr. Zdenka Vrabková

Zloženie tímu: Dominika Kucianová, Pavlína Turancová, Lenka Gáborčíková, Katarína Kučková, Simona Szalacsiová, Martina Franková, Eva Krajčová, Marek Pacalaj, Veronika Páričková, Filip Bielik, Košťaliková Veronika

Škola na ktorú zaostrili: Obchodná akadémia v Martine

Martin-OA-baner_1                                                                        

Stručná história školy:

1885 Turóczszentmártoni magyar kir. állami középkereskedelmi iskola = Tučianskosvätskomartinská maďarská kráľovská štátna škola
1888 Zo školy odchádzajú prví traja maturanti
1895 Stredná Odborná škola sa prebudúva na vyššiu obchodnú školu – maturita je dostatočnou prípravou na samotnú činnosť v národnom hospodárstve
1905 Maturuje prvá žena Anna Paulína Balásová
1919 Posledný rok maďarskej školy – v januári prestáva existovať. Za 33 rokov maďarskej obchodnej a vyššej obchodnej školy zmaturovala 826 žiakov a 1 žiačka.
        Vyučovanie v ČESKOSLOVENSKEJ ŠTÁTNEJ OBCHODNEJ AKADÉMII sa začína 1. októbra 1919
1930 Škola dostáva nadstavbu (2. Poschodie)
1944 Žiaci a profesor Ladislav Dzurányi sa aktívne zúčastňujú SNP – desiati v Povstaní zahynú
1950 Zmena Názvu na VYŠŠIA HOSPODÁRSKA ŠKOLA
        Zavádza sa štúdium popri zamestnaní
1954 Zmena názvu na HOSPODÁRSKA ŠKOLA
        Škola dočasne presťahovaná do budovy ZŠ v Priekope ( 1953 – 1958)
1960 Zmena názvu na STREDNÁ EKONOMICKÁ ŠKOLA
        Šesťdesiate roky – generálna oprava exteriéru a interiéru školy
1975 Odovzdaná nová telocvičňa
1981 Odovzdaná samostatná prístavba školy
1983 Zaniká päťročné štúdium popri zamestnaní a otvára sa nová forma diaľkového štúdia pre absolventov SVŠ a gymnázií
1987 Vybudované školské ihrisko
1990 Zmena názvu ma OBCHODNÁ AKADÉMIA
1991 Odovzdaná prístavba odbornej učebne a kabinetu IVT
2002 Rozšírenie priestorov školy o 1. poschodie
2005 Rozšírenie školy o prízemie – celá „Žltá budova" patrí OA
2009 Počet absolventov školy k 31, 12. 2009 je 11 526

Výsledky pátrania vo formáte PDF.

Galéria zaslaných fotografií:

1909 1922 1928 1930 Budova_po_rekontrukcii_1_ Budova_po_rekontrukcii_2_ OA_Martin-1 Oamt Star_vchod_do_budovy_-_po_rekontrukcii scan0003 scan0004 scan0006 scan0007