výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

súťaž pre školy > súťažné tímy > Gymnázium pre žiakov so sluchovým postihnutím internátne Kremnica

Zaostri na školu!

Názov tímu: Gymnázium pre žiakov so sluchovým postihnutím internátne Kremnica tim-Kremnica

Škola: Gymnázium pre žiakov so sluchovým postihnutím internátne Kremnica, Kutnohorská 675/20, 967 01 Kremnica                                                        

Meno pedagóga: Mgr. Martin Ondrejka

Zloženie tímu: Barbora Dunčeková, Miroslava Görögová, Nikola Popluhárová, Janka Szabová, Veronika Weissová, Lucia Machová, Michaela Morávková, Lenka Patschová, Michal Datko, Jozef Kučera

Škola na ktorú zaostrili: Škola pre žiakov so sluchovým postihnutím Kremnica

m_kremnica-sluch                                                                        

Stručná história školy:

jún 1922 – posledná pracovná porada šk. roka 1921/22 na Ústave pre hluchonemých - predloženie požiadavky umožniť sluchovo postihnutým žiakom pokračovať v štúdiu a získať výučný list
11. december 1922 – zostavený rozvrh hodín a začiatok vyučovania, oficiálne sa za vznik školy počíta 8. 1. 1923
8. január 1923 – vznik Pokračovacej živnostenskej školy pre hluchonemých pri Ústave pre hluchonemých v Kremnici. Prvé odbory – obuvník, dámsky krajčír. Počet žiakov 13 (4 chlapci, 9 dievčat)
január 1933 – Pokračovacia škola pre hluchonemých sa administratívne aj hospodársky osamostatnila od Ústavu pre hluchonemých a presťahovala sa (dielne, triedy, kancelárie) do budovy bývalej továrne na kožu na Mincovej ulici (dnes Kutnohorská ulica)...

Škola tu sídli dodnes. Za tie roky sa menil nielen vzhľad budovy (počas 2. svetovej vojny bola zničená – pôvodné ostalo len krídlo, v ktorom boli dielne), ale aj jej vzhľad a účel vnútorných priestorov a viackrát aj názov školy. Pribúdali nové učebné odbory – pánsky krajčír, stolár, lakovník, maliar, kuchár, od roku 1974 aj študijné odbory - odevníctvo, modelovanie a navrhovanie odevov, TIS a od roku 1996 dokonca gymnázium. Súčasťou školy je aj domov mládeže (dnes je v areáli školy), ale počas trvania školy boli žiaci ubytovaní na rôznych miestach.

V našej škole môžu žiaci získať stredné vzdelanie na štyroch typoch škôl zastrešených jedným riaditeľstvom:
• Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna (vznik 1923)
• Gymnázium pre žiakov so sluchovým postihnutím internátne (vznik 1996)
• Stredná priemyselná škola odevná pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna (vznik 1974)
• Odborné učilište internátne (vznik 1981-1988, vznik 1992)
Kremnická škola bola dlhé roky jediná škola, ktorá poskytovala sluchovo postihnutým stredoškolské vzdelanie (až v roku 1947 vznikla podobná škola v Bratislave).

Staršie názvy našej školy
• Pokračovacia škola pre hluchonemých (1923)
• Štátna trojročná pokračovacia škola pre hluchonemých (počas 2. svetovej vojny)
• Štátne odborné školy pre hluchonemých (od roku 1946)
• Odborná škola pre hluchonemých
• Učňovská škola pre hluchonemých (1955)
• Odborné učilište pre mládež s chybami sluchu
• Odborné učilište pre sluchovo postihnutú mládež (1978)
• Stredné odborné učilište pre sluchovo postihnutú mládež (1980)
• 1974/75 – vznik Strednej priemyselnej školy odevnej pre mládež s chybami sluchu v Kremnici (od roku 1979 pre sluchovo postihnutú mládež)
• 1996/97 – vznik Gymnázia pre sluchovo postihnutú mládež v Kremnici

Galéria zaslaných fotografií:

1._dvor_1945_a_dnes 1._dvor_1962_a_dnes 10._Domov_hluchonemych_dnes_ZUS 11._internat 13._stolarska_dielna 14._skola_od_hl._cesty_1 14._skola_od_hl._cesty_2 14._skola_od_hl._cesty_3 15._ustav_1922_a_dnes_ZS_V._Ganu 16._bocn_kridlo_s_dielnami 17._zborovna_dnes_trieda 18._skola_od_1945_po_sucasnost 19._skola_30-te_roky_a_dnes 2.__medziposchodie 20._skolsky_dvor_bocne_kridlo_30-te_roky_a_dnes 21._stolarska_dielna_30-te_roky_az_dnes 22._strojovna_1953_az_dnes 3._skola_od_mesta 4._internat_v_skole_dnes_trieda 5._krajcirska_dielna_dnes_zborovna 6._chodba_1._poschodie 7._prizemie 8._trieda 9._strojovna chodba_1._poschodie_1951                chodba_prizemie_1951                dvor_1933 dvor_1945 pedagog._zbor_1951 riadite_koly_Imrich_Schmidtberger_1946-1979 skola_1933 skola_1945 skola_1951                stolarska_dielna_1951 ustav_1914