výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

súťaž pre školy > súťažné tímy > Žofkári

Zaostri na školu!

Názov tímu: Žofkári 

Škola: Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej,  Námestie hrdinov 6, Šurany                                                        

Meno pedagóga: Mgr. Roman Víglaský

Zloženie tímu: Pavol Hancko, Peter Porubský, Marek Porubský, Tadeáš Šimunek, Marek Masarovič, Jakub Žembery, Damián Cehlárik

Škola na ktorú zaostrili: Rímsko-katolícka ľudová škola v Šuranoch

Surany                                                                        

Stručná história školy:

Budova rímsko-katolíckej ľudovej školy v Šuranoch bola postavená v roku 1878.

Galéria zaslaných fotografií:

Skola_Prilepy1-1929 Skola_Prilepy2-1929 Skola_Prilepy3-1929 Skola_Prilepy4-1944 Surany1-1929 Surany2-2012 Surany3-1929 Surany4-nmestie_a_kostol_1939 Surany5-ziaci-1936 Surany6-vysvedcenie