výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

pre školy > programy > kino v múzeu


Kino v múzeu

V našich depozitároch je uložených vyše 3000 školských kotúčových filmov, ktoré sa využívali ako učebné pomôcky pre rôzne vyučovacie predmety na základných a stredných školách, a to najmä v 40. - 80.tych rokoch 20. storočia. V súčasnosti sú zaujímavými dokladmi starých výrobných technológií a postupov, vypovedajú o spoločnosti, zvyklostiach a živote v  minulých desaťročiach. Pozoruhodné sú aj zemepisné filmy zachytávajúce rôzne časti Slovenska - dnes môžeme porovnávať, ako sa za ten čas zmenili. Filmy so športovou tematikou pôsobia často komicky - športová technika, ale aj výstroj prešla - podobne ako móda - naozaj veľkými zmenami.  

Našou snahou je postupne filmy digitalizovať, aby sme ich uchovali pre budúcnosť a sprístupnili ich obsah verejnosti.
Na požiadanie vám niektorý z už digitalizovaných filmov môžeme premietnuť pri vašej návšteve múzea.

Zoznam digitalizovaných filmov:
(uvádzame názov filmu, rok výroby a jeho dĺžku)

1. máj 1945 v Bratislave. (1945, 7 min.)
Basketbal. (1944, 21 min.)
Bojnice. (1943, 23 min.)
Boli sme v kraji (americkí Slováci). (1948, 15 min.)
Bratislava. (1943, 20 min.)
Bratislava víta svojho prezidenta (Beneš). (1945, 14 min.)
Čas. (1947, 8 min.)
Čierne poklady. (1943, 10 min.)
Človek, sneh a lyže. (1942, 12 min.)
Deň mládeže. (1942, 12 min.)
Deň v materskej škole. (1952, 24 min.)
Desať minút v cirkuse. (1944, 11 min.)
Deti a noty. (1961, 17 min.)
Devín. (1947, 9 min.)
Devín. (1971, 11 min.)
Dobývanie soli. (1948, 15 min)
Dunaj a jeho druhá tvár. (1947, 12 min.)
Experimentální školy. (1965, 13 min.)
Hodina v letnej telocvični. (1956?, 14 min.)
J. A. Komensky v dokumentoch. (1963, 15 min.)
Jánošíkov kraj. (1943, 10 min.)
Jedeme na spartakiádu. (1955, 14 min.)
Jelene v zime. (1943, 8 min.)
Kamenári. (1943, 12 min.)
Kremnica. (1944, 19 min.)
Lanovkou na Lomnický štít. (1940, 13 min.)
Leto v Telgárte. (1943, 7 min.)
Levoča. (1944, 12 min.)
Magna Moravia. (1985, 22 min.)
Malé Karpaty. (1944, 17 min.)
Memorandové tábory Hlinkovej mládeže. (1942, 18 min.)
Modranská keramika. (1942, 24 min.)
Na poli vyrástla košieľka (spracovanie ľanu). (1944, 21 min.)
Najstaršia Slovanská kultúra v našich krajinách. (1981, 7 min.)
Nová škola. (1948, 14 min.)
O poslušnom psíkovi (rozprávka). (1942?, 7 min.)
Obrazová kronika Školfilmu (Tiso). (1942, 11 min.)
Ochranné hrádze. (1944, 10 min.)
Pieniny. (1942, 11 min.)
Pionier Jirka. (1951, 21 min.)
Prečo chodia poza školu. (1976, 15 min.)
Rozprávanie o Ríši Veľkomoravskej. (1970, 16 min.)
Sklo. (1942, 22 min.)
Slovenský kras a jeho jaskyne. (1948, 29 min.)
Slovenský raj. (1942, 10 min)
Služobní psi. (1941, 14 min.)
Šlachtenie ovocných stromov. (1943, 19 min.)
Štvrtý máj (Štefánik). (1944, 12 min.)
Tuberkulóza - stále zlo ľudstva. (1943, 22 min.)
Tažba nafty. (1942, 15 min.)
U zubného lekára (rozprávka). (1942, 6 min.)
Útok. (1943, 9 min.)
Užitočné prúty. (1943, 9 min.)
V cementárni. (1942, 12 min.)
Veľkomoravská kultúra. (1981, 8 min.)
Vesnická škola. (1953, 15 min.)
Víťazný 1. máj 1948. (1948, 8 min.)
Výlet do Tatier. (1942, 16 min.)
Výroba celulózy. (1943, 10 min.)
Výroba cukru. (1944, 20 min.)
Výroba sudov. (1942, 9 min.)
Výroba tehál. (1948, 13 min.)
Vzduch - naše more (vetrone). (1947, 20 min.)
Vznik a pád Veľkej Moravy. (1985, 27 min.)
Zápalky. (1943, 12 min.)
Život a umenie Veľkej Moravy. (1985, 25 min)

Levoca01 Levoca02 Levoca03 Levoca04 Levoca05 Levoca06 Levoca07 Levoca08 Levoca09 Levoca10