výstavy pre školy pre verejnosť kontaktimg_9776_4img_9776_3img_9776_1


pre školy > programy > malí múzejníci

Malí múzejníci

Program je určený pre deti predškolského veku a pre žiakov 1. ročníka základnej školy. Jeho cieľom je budovanie kladného vzťahu detí k múzeu ako kultúrnej inštitúcii. Program ďalej deťom atraktívnym spôsobom ukazuje svet dospelých - ich povolanie tak, aby sa aj deti samé naučili byť „malými múzejníkmi." Program je dvojfázový, uskutočňuje sa teda v priebehu dvoch návštev múzea. Účasť na programe je bezplatná.

1. návšteva: Čo sa deje v „zákulisí"?

Prvá návšteva slúži na predstavenie inštitúcie múzea, dovolí deťom zaujímavým spôsobom nakuknúť do výstav ale aj do „zákulisia" - depozitov, kancelárií a dielní, ktoré múzeum skrýva.
     • Vitajte v múzeu (privítanie) Čo je múzeum? Ako ho vidia deti? (Boli ste už v múzeu? Čo ste tam videli? Na čo je múzeum dobré?)
     • Ako sa v múzeu správa? Deti hravou formou premýšľajú čo sa v múzeu robí a čo nerobí: magnetická tabuľa + obrázky znázorňujúce „dobré" (napr. hranie sa, počúvanie a    pod.) a „zlé" (napr. jedenie zmrzliny, naháňanie sa) aktivity
     • Prehliadka múzea - privítanie u pani riaditeľky
                                  - návšteva jednotlivých pracovných pozícií v múzeu = prezentácia povolaní (reštaurátor, dokumentátor...)
                                  - výprava do depozitára, objavy jeho pokladov a následné premietanie jednej z rozprávok

2. návšteva: Práca so zbierkami (Workshop)

Počas druhej návštevy sa deti stanú múzejníkmi a skúsia si prácu so „zbierkovými" predmetmi. Ako zbierkový predmet poslúži obľúbená hračka, ktorú si dieťa so sebou prinesie do múzea. Následne si na nej vyskúša celý proces práce so zbierkovým predmetom:
     • Získanie zbierkového predmetu = prinesenie hračky
     • Reštaurovanie = očistenie, učesanie, príprava hračky na uloženie
     • Označenie, identifikácia hračky = priradenie štítku so značkou
     • Dokumentácia = odfotenie
     • Vytvorenie „katalógového listu"

Na záver dostane každé dieťa múzeom potvrdený pamätný certifikát, že sa stalo „MALÝM MÚZEJNÍKOM".

Plagát k programu TU >>

Trvanie: 60 - 70 min. 

Program plní podľa ŠVP tematický okruh:       
Kultúra (Predmetový svet, Svet hry, Svet umenia)