výstavy pre školy pre verejnosť kontakt


s_donatus 

Učebnica J. M. Joannes Rhenius: Donatus latino-bohemicus, 1777

Upravená učebnica latinskej gramatiky pre stredné školy. Autorom tejto verzie je nemecký filológ, lingvista, Joannes Rhenius (1574 – 1639). Pôsobil ako konrektor na vychýrenej Thomasschule v Lipsku, potom ako profesor klasických jazykov na univerzite v Lipsku, neskôr ako rektor na nemeckých stredných školách v Eislebene, Kieli a Husume.

Ide o tzv. donáta, klasickú stredovekú učebnicu latinského jazyka pochádzajúcu z pera rímskeho gramatika a učiteľa rečníctva, Aelia Donata (4 st. n. l.). Pôvodná Donátova učebnica niesla názov Ars grammatica. Pozostávala z dvoch častí – Ars minor (Malá gramatika, zaoberala sa slovnými druhmi) a Ars maior (Veľká gramatika, zaoberala sa štylistikou a metrikou). Používala sa na školách nižších i vyšších stupňov prakticky po celý stredovek, a to aj na našom území.

Pre svoje kvality sa v priebehu storočí dočkala mnohých vydaní, verzií a kompilácií. Toto vydanie pochádza z dielne popredného bratislavského tlačiara Františka Augustína Patzku (asi 1730 – 1799). Na titulnom liste je podpis pravdepodobného majiteľa knihy Eugena Orphanidesa (1855 - ?), farára v Hybiach.