výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

Zaostri na školu!

Názov tímu: Múzejníci spolocne7_2

Škola: Múzeum školstva a pedagogiky, Bratislava                                                          

Meno pedagóga: Mgr. Martina Kočí

Zloženie tímu ...

 

 

Škola na ktorú zaostrili: Štátna ľudová škola v Detvianskej Hute

huta-stara    huta-nova
1936                                                                                2004

Stručná história školy:
Budova štátnej ľudovej školy v Detvianskej Hute bola postavená v roku 1936. Hoci už v roku 1930 okresný inšpektor Sedláček už skôr prízvukoval, že je potrebné postaviť novú školskú budovu, pretože stará nevyhovuje školským predpisom, začalo sa v tejto veci konať až na jar 1935. Keďže obec nemala dostatok financií, zabezpečila len pracovné sily. Všetky ostatné výdavky na výstavbu hradil štát. V novej škole, ktorá mala 4 triedy, zborovňu a riaditeľňu, sa začalo vyučovať v septembri 1936. Súčasne v jej susedstve postavili aj bytovku pre učiteľov. Škola slúžila pre deti z centra obce a osád Žabica a Štoliansko. Náklady na jej výstavbu činili 663 000 Kčs. V roku 1937 mala už 300 žiakov, ktorí boli rozdelení do 6 tried. Je zaujímavé, že od zriadenia štátnej školy tu učilo pomerne veľa učiteľov a učiteliek českej národnosti. Počas druhej svetovej vojny budova školy zrejme veľmi poškodená nebola.

V dôsledku nového školského zákona sa národná škola v roku 1953 spojila s miestnoumeštianska škola spojila s národnou, čím vznikla osemročná stredná škola. Sídelnou budovou OSŠ sa stala školská budova z roku 1936. Riaditelia školy: Jozef Ďurica (1950 – 1955), Ondrej Remeselník (1955 – 1958), Jozef Schneck (1958 – 1965), František Mrenica (1965 – 1980). Za jeho riaditeľovania si zlý technický stav oboch budov i nárast počtu žiakov vyžiadal postavenie novej školskej budovy. Stavebné práce sa začali v roku 1970. Prebiehali veľmi pomaly, takže vyučovať sa v novej budove začalo až v roku 1976. Mala 13 tried, 11 učební, zborovňu, riaditeľňu, knižnice, kabinety, jedáleň, dielne, telocvičňu, školský pozemok, ihriská i byt pre kuriča. Súčasne bola postavená aj bytovka pre učiteľov. Škola mala dostatočnú kapacitu, takže sem boli začlenené aj deti z okolitých osád. V tomto období ju navštevovalo 700 – 800 žiakov. Ďalšími riaditeľmi školy boli Vladimír Hudec (1980 – 1988), Emília Kršiaková (1988 – 2002), Anna Nociarová (2002 – do súčasnosti.

Galéria zaslaných fotografií:

D.Huta1-detska_opatrovna D.Huta2-pavilonova_skola D.Huta3-ludova_skola-stavba D.Huta4-ludova_skola-1936 D.Huta5-ludova_skola D.Huta6-2004 D.Huta7-2004 D.Huta8-nova_budova_skoly