výstavy pre školy pre verejnosť kontakt


S_tabulka 

Bridlicová školská písacia tabuľka

Klasická učebná žiacka pomôcka na písanie, ktorá sa u nás používala od 18. storočia prakticky až do konca I. ČSR. Predstavuje obdĺžnikový plát vyleštenej bridlice čiernej farby zasadený do rámu z mäkkého dreva spevneného klincami (v niektorých regiónoch Slovenska sa nazýval luper), v luxusnejšom prevedení do rámu zo zinku a mosadze.

Na bridlicovú tabuľku sa písalo zahrotenou tyčinkou - griflíkom. Biela stopa po písaní sa zotierala handričkou priviazanou k tabuľke povrázkom. Na jednej strane bola tabuľka čistá, na druhej strane mala linajky, štvorčekovú sieť pre počítanie alebo notovú osnovu.

Tabuľka sa používala na elementárnom stupni vzdelávania a slúžila na nácvik písma, slovných spojení a viet, prípadne na nácvik písania číslic. V neskorších ročníkoch sa už začal používať papier, alebo v zriedkavejších prípadoch zošit. Ten však bol cenovo menej dostupný, preto mnohí žiaci používali bridlicovú tabuľku aj vo vyšších triedach, ako to uvádza neskorší slovenský učiteľ Peter Pavol Zgúth vo svojom životopisnom spomínaní Pamäti slovenského učiteľa (Bratislava: ÚIPŠ, 2005, s. 16. ISBN 80-7098-419-8).

Menej prezentovaným faktom je, že významným stredoeurópskym centrom výroby týchto tabuliek bola Mariánka pri Bratislave. V 19. st. tu totiž geológovia objavili veľké zásoby bridlice. Francúz Eugen Bontoux tu otvoril v polovici 19. storočia lom a v roku 1863 továreň na výrobu bridlicových tabuliek (ale aj strešných krytín, platní pre biliardové, ruletové hracie stoly či pomníky), ktoré sa stali hlavným výrobným programom. Bola prvou továrňou tohto druhu v rakúskej monarchii a svojimi výrobkami konkurovala stredonemeckým podnikom. Ročne sa tu vyrobilo asi pol milióna tabuliek, celkovo niekoľko miliónov kusov. Vyvážali sa do Egypta, Severnej Ameriky i do iných krajín.

Ako zaujímavosť možno uviesť, že výrobky z bridlice pochádzajúcej z Mariánky získali striebornú medailu na IV. svetovej výstave v Paríži v roku 1867 (Hrnko, A.: Stupava. Potulky históriou. Bratislava: Albert Marenčin vydavateľstvo PT, 2004, s. 65. ISBN 80-88912-50-4).