výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

archív - historické dokumenty

školské zákony

Školské zákony patria k základným všeobecne zaväzným štátnym právnym normám, ktoré platia vo vymedzenom období ich účinnosti všeobecne alebo pre jeho jednotlivé súčasti. Vzhľadom na to, že staršie školské normy nie sú bežne dostupné, uverejňujeme ich v elektronickej podobe, aby mohli slúžiť pre študijné účely.

1868 - XXXVIII. zákonný článok z roku 1868 o vyučovaní v národných školách.

1907 - XXVII. zákonný článok z roku 1907, o právnych pomeroch neštátnych počiatočných národných škôl a o náležitostiach obecných a vierovyznanských národných učiteľov. (Apponyiho zákon)

1922 - Zákon č. 226 zo dňa 13. júla 1922, ktorým sa menia a doplňujú zákony o obecných a občianskych školách. (Malý školský zákon)

1935 - Zákon zo dňa 20. decembra 1935, ktorým sa menia a doplňujú zákony o zriaďovaní a vydržiavaní verejných meštianskych škôl, o dochádzke do nich a o ich správe.

1940
Zákon zo dňa 29. októbra 1940 o učiteľských akadémiách.

1944 -
Školské nariadenia povstaleckej Slovenskej národnej rady zo dňa 6. septembra. 

1945 - Nariadenie Slovenskej národnej rady o poštátnení školstva na Slovensku zo dňa 16. mája 1945.

1948 - Zákon zo dňa 21. apríla 1948 o základnej úprave jednotného školstva.

1953 - Zákon zo dňa 24. apríla 1953 o školskej sústave a vzdelávaní učiteľov.

1960 - Zákon zo dňa 15. decembra 1960 o sústave výchovy a vzdelávania.