výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

www.minedu.sk
Oficiálna stránka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré je zriaďovateľom múzea.

www.cvtisr.sk
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky - domovská stránka inštitúcie, pod ktorú múzeum organizačne patrí.

 

www.schulmuseum.net
Medzinárodný portál školských múzeí. Nájdete tu kontakty na školské múzeá v celej Európe.

www.zms.sk
Zväz múzeí na Slovensku - profesijné záujmové združenie múzeí v Slovenskej republike. Hlavným poslaním Zväzu je reprezentovať múzeá, presadzovať, obhajovať a rozvíjať ich spoločné práva a záujmy a podporovať múzejníctvo na Slovensku. 

www.muzeum.sk
Internetový projekt muzeum.sk je projekt o múzeách, galériách, pamiatkach, hradoch a zámkoch na Slovensku. Denne sú pridávané nové aktuality o výstavách, podujatiach a rôznych iných kultúrnych udalostiach.

www.npmk.cz / www.prerovmuzeum.cz / www.ssolski-muzej.si
Stránky partnerských školských múzeí v zahraničí.

www.spaeds.sk
Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV.