výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

historicko-pedagogické fórum > hpf 1-2/2021

obalka_hpf_1-2_2021_m

HPF 1-2/2021

Dejiny školstva a pedagogiky

Vladimír Michalička: Jan Amos Komenský v diele Jozefa Máteja.....................................................................................4 


  

Lukáš Trnkóci: Kremnický učiteľ Pavol Križko (pokračovanie)........................................................................10 

 

 

Marek Rímsky: Učiteľské pôsobenie Eduarda Krajňáka.................................................................................22

Libor Bernát: Ján Kvačala a Štedan Adamovič : vzťah učiteľa a žiaka......................................................................................35

Jaroslav Durec: Formovanie idey vysokoškolského vzdelávania učiteľstva národných škôl na príklade vzdelávacích inštitúcií v medzivojnovom období a jej vyústenie do vzniku Pedagogickej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave (1946 - 1953) .............................................................................................50

Školské múzejníctvo

Sedemdesiatiny múzejného kurátora, historika školstva a pedagogiky PhDr. Vladimíra Michaličku, CSc.
(Daniela Vaněková).................................................................65

Pohľad na výskumnú a publikačnú činnosť PhDr. Vladimíra Michaličku, CSc., historika školstva a pedagogiky pri príležitosti jeho sedemdesiatych narodenín
(Eduard Lukáč) ......................................................................71

Recenzie

Kodajová, Daniela a kol.: Sláva šľachetným VI. Učiteľ je okno do sveta a života
(Martin Gabčo)........................................................................75

Hábl, Jan et. al.: Utopizmus, nebo realizmus Komenského projektu nápravy věci lidských?
(Janka Medveďová)..................................................................84

Správy

Medaile sú už rozdané. Správa z 13. ročníka Dejepisnej olympiády (Ľubica Kázmerová - Katarína Filipová)...................................................................................87

Anotácie....................................................................................89

Pokyny pre autorov..................................................................91