výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

aktuality > noc múzeí a galérií 2021 online

noc múzeí a galérií 2021 online

Obľúbené podujatie Noc múzeí a galérií sa aj tento rok z preventívnych dôvodov bude realizovať prevažne v online priestore. Aj keď Múzeum školstva a pedagogiky ostáva pre verejnosť naďalej zatvorené, pripravili sme pre návštevnícku verejnosť virtuálnu prehliadku výstavy FENOMÉN SPOLUPRÁCE, ktorú spustíme v sobotu, 15. mája počas celoeurópskeho dňa múzejníkov a podujatia Noc múzeí a galérií.
Záštitu nad podujatím tento rok prevzala prezidentka SR pani Zuzana Čaputová. 

Virtuálna prehliadka výstavy predstaví niekoľkoročnú spoluprácu Múzea školstva a pedagogiky s Ateliérom reštaurovania výtvarných diel vytvorených na papieri a fotografie VŠVU v Bratislave. Aj keď každé pracovisko má svoje špecifické poslanie, obnova krehkej papierovej krásy i v podobe školských dokumentov, bola tým momentom, kde sa tieto celoštátne inštitúcie vzájomne stretli. Výsledkom sú pre múzeum obnovené pamiatky a pre vysokú školu edukovaní, zruční študenti, ktorí sa prácou s predmetmi približujú k svojmu snu – stať sa zodpovedným a žiadaným reštaurátorom. Prezentovať a ukázať túto zaujímavú, náročnú cestu sme sa v múzeu rozhodli prostredníctvom virtuálnej prehliadky výstavy.

Stačí kliknúť na priložený link nižšie.

>>> Virtuálna prehliadka výstavy FENOMÉN SPOLUPRÁCE >>>

Zoznam zapojených múzeí a galérií v Bratislave nájdete na https://nmag.snm.sk/?noc-muzei-uvod 
Kompletný program zapojených múzeí a galérií na Slovensku nájdete
na stránke: https://www.nmag.sk/

 plagat_nmag_2021_m