výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

ŠKOLOdej | zaujímavosti zo školských dejín 

Poďte sa s nami vrátiť v čase. Škola je fenomén, ktorý aj v minulosti mnohé formoval. Ako sa však formovalo vzdelávanie?

Prinášame vám sériu tém o školských dejinách, ktoré sú plné zaujímavostí. Dozvedieť sa môžete ako prebiehalo vzdelávanie učiteľov v minulosti, ako sa vývíjalo postavenie učiteľského povolania. Rozoberieme fenomén školských prázdnin aj neštandardného voľna. Predstavíme vývoj zdravotnej starostlivosti vrátane hygieny a stravovania na školách aj práv a povinností žiakov, a tiež sa budeme venovať záverečným skúškam v minulosti či politickej neslobode v školstve v rôznych historických obdobiach...

Nasledujúce témy budeme zverejňovať postupne každý mesiac.
Poznávajte s nami školskú históriu. 

skolodej_s

>>> Vzdelávanie učiteľov v minulosti

>>> Školské kroniky
Legislatívne ukotvenie v 20. storočí

>>> Fenomén školských prázdnin

>>> Hygiena, zdravotná starostlivosť a stravovanie na školách

>>> Vývin statusu a postavenia učiteľa v minulosti

>>> Žiak, práva a povinnosti

>>> Učiteľ a politika?
Nesloboda vo vyučovaní v jednotlivých obdobiach

>>> Vysvedčenia a záverečné skúšky