výstavy pre školy pre verejnosť kontakt
baner_aktualne_2021

 

aktuality 2021

AKTUÁLNY OZNAM
MÚZEUM OSTÁVA PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÉ
Oznamujeme návštevníckej verejnosti, že z technických dôvodov ostávame pre verejnosť zatvorení. Aktuálny program pre verejnosť bude prebiehať v online priestore tu na webstránke alebo na soc. sieti Facebook.  

06. 07. 2021
ŠKOLOdej - TESTIMONIUM SCHOLASTICUM - ŠKOLSKÉ SVEDECTVO
Z pohľadu poznávania školskej histórie, vysvedčenie ako úradný klasifikačný dokument predstavuje oveľa širší a veľmi zaujímavý študijný prameň dokumentujúci nielen skladbu predmetov vyučovaných v príslušnom ročníku jednotlivých stupňov školskej dochádzky v danom období, či odzrkadľujúci škálu známok – hodnotiacich stupňov z minulosti, ale odráža napríklad i istý vizuál charakteristický pre druh a stupeň školy v určitej historickej etape.
Aké bolo hodnotenie žiakov a študentov v minulosti, sa dozviete v novej časti nášho seriálu. >>>  

07. 06. 2021
ŠKOLOdej - ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY ŽIAKOV, ŠTUDENTOV A ABITURIENTOV
Hodnotenie žiakov do polovice 18. storočia prebiehalo buď v podobe tzv. exámenov alebo niekde i školských divadelných hier, prostredníctvom ktorých žiaci a študenti prezentovali nadobudnuté vedomosti. Vo všeobecnosti teda išlo o verejné skúšanie žiakov a študentov. Prvé štátom vypracované podrobné ustanovenia k záverečným skúškam priniesol školský zákon cisárovnej Márie Terézie Ratio Educationis z roku 1777. Verejné skúšky – exámeny boli od polovice 19. storočia rozšírené aj na pôde ľudových škôl, kde žiaci na konci školského roka verejne preukazovali získané vedomosti. Na území dnešného Slovenska tradícia skúšky dospelosti siaha do roku 1851. Uzákonenie maturity vyplynulo z ustanovení Návrhu organizácie gymnázií a reálok v Rakúsku (skrátene Entwurf) kodifikujúceho vytvorenie a podmienky existencie osemročných gymnázií.
Chcete sa dozvedieť viac? Prečítajte si náš nový článok o histórii záverečných skúšok >>>

17. 05. 2021
NOVÁ VÝSTAVA FENOMÉN SPOLUPRÁCE - VIRTUÁLNA PREHLIADKA
Srdečne Vás pozývame na virtuálnu prehliadku nového výstavného projektu Fenomén spolupráce, reflektujúceho prácu reštaurátorského pracoviska Múzea školstva a pedagogiky a prácu študentov ateliéru reštaurovania výtvarných diel vytvorených na papieri a fotografie Vysokej školy výtvarných umení. Nazrite cez výstavu do sveta odbornej ochrany školských pamiatok. Viac >>>

15. 05. 2021
NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2021
Pri príležitosti podujatia Noc múzeí a galérií sprístupňujeme novú výstavu Fenomén spolupráce. Pozrieť si ju môžete formou virtuálnej prehliadky. Srdečne pozývame >>>

03. 05. 2021
ŠKOLOdej - V ZDRAVOM TELE, ZDRAVÝ DUCH
HYGIENA, ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

"V školskej zdravotne hygienickej starostlivosti vidíme predovšetkým čistotu v triede, na chodbách, v záchode (kde musí byť papier, umývadlo s vodou, mydlo a uterák), a tiež čistotu v okolí školy. Treba zriadiť čistenie dlážok pastou, ktorá viaže prach – slovom, zaviesť boj proti prachu v učebniach, na chodbách, a tiež v okolí školy. Zriaďovať kúpaliská, sprchy a ihriská je prepotrebné." „Vysadzovať stromky, háje, záhradníčiť. Pestovať kvety v oknách a záhradkách nikdy nebude na škodu, lebo tým sa zošľachťuje cit človeka...", hlásal medzinárodný spolok Dorast Slovenského Červeného kríža, ktorého organizovanie na pôde škôl povolilo Ministerstvo školstva a národnej osvety na začiatku roka 1921.
Nenechajte si ujsť novú tému projektu ŠKOLOdej >>>

28. 04. 2021
NOC MÚZEÍ A GALÉRII ONLINE, 15. MÁJA
Celoeurópske podujatie Noc múzeí a galérií prebehne aj v tomto roku v online podobe. V sobotu, 15. mája podvečer spustíme špeciálny program v podobe virtuálnej prehliadky novej výstavy. Viac sa dozviete čoskoro. 

01. 04. 2021
ŠKOLOdej - VAKÁCIE, ŠKOLSKÉ PRÁZDNINY
V čase nastávajúcich prázdnin počas jari - Veľkej Noci, Vám prinášame novú tému projektu ŠKOLOdej, ktorá sa venuje školskému voľnu.
Vakácie, starší názov pre prázdniny sa v minulosti prispôsobovali vtedajšiemu spôsobu života ľudí. V 18. stor. sa napríklad rozlišovali dva druhy školského voľna; dni odpočinku v rámci týždňa - recreationes a tzv. jesenné prázdniny - vacalio. Osobitným dňom bola nedeľa, venovaná náboženskému formovaniu žiakov a študentov. V rámci týždňa sa stanovil tzv. feriálny (voľný) deň, pripadal na štvrtok. Žiaci mali prázdniny aj v dni ako 13. máj, kedy sa oslavovali narodeniny cisárovnej Márie Terézie a 13. marec, deň narodenín jej spoluvládcu Jozefa II. Viac sa dočítate TU >>>

04. 03. 2021
ŠKOLOdej - ŠKOLSKÁ KRONIKA, ZHMOTNENÁ PAMÄŤ ŽIVOTA ŠKOLY
V ďalšej časti príspevkov o školských dejinách, prinášame tému o význame školských kroník. V listinnom fonde Múzea školstva a pedagogiky evidujeme desiatky školských kroník, ktoré sa vďaka ich precíznemu vedeniu stali svedkami udalostí tzv. veľkých dejín - geopolitických zmien, vojen či povstaní, ale i malých dejín konkrétnych ľudí - učiteľov, žiakov, ktorí v nich pôsobili. Viac >>>

15. 02. 2021
RELÁCIA IKONY NA RTVS DVOJKE O ŠKOLSKEJ ARCHITEKTÚRE
Manželia Milica Marcinková a Marián Marcinka sa venovali prevažne dielam z oblasti školstva. Charakteristická pre ich tvorbu bola viacúčelovosť stavieb, súlad formy objektov s ich funkciou a integrácia exteriéru a interiéru. Unikátna bola miera detailu spracovania návrhov, ako aj podrobný katalóg nábytku pre školské zariadenia, ktorý vypracoval Marián Marcinka.
Zaujímavú časť o školskej architektúre, na ktorej realizácii spolupracovalo aj Múzeum školstva a pedagogiky nájdete v archíve RTVS https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/16250/259819  


08. 02. 2021
PODPORTE NÁS PROSTREDNÍCTVOM 2% 
Ak váhate, čo s 2% z daní, máme pre Vás tip. Pri Múzeu školstva a pedagogiky funguje občianske združenie Pro museum, ktoré vzniklo, aby podporilo činnosti, ktoré v múzeu realizujeme. Viac informácii nájdete TU >>> Vopred Vám ďakujeme.

01. 02. 2021
ŠKOLOdej - VZDELÁVANIE UČITEĽOV V MINULOSTI
Začíname! V prvej téme prinášame pohľad do histórie prípravy tých, ktorí mali vzdelávať - učiteľov a pedagógov. Ako sa formovali podmienky a možnosti vzdelávania budúcich učiteľov od vyučovania v duchu humanistickej výchovy až po obdobie 60. rokov minulého storočia? Dočítate v našom novom seriály o školských dejinách >>>

15. 01. 2021
ŠKOLOdej - ZAUJÍMAVOSTI ZO ŠKOLSKÝCH DEJÍN
Pripravili sme pre Vás sériu tém o školských dejinách plných zaujímavostí. Dozvedieť sa môžete ako prebiehalo vzdelávanie učiteľov v minulosti, aký bol ich status a vývin postavenia učiteľa. Rozoberieme fenomén školských prázdnin aj neštandardného voľna. Predstavíme vývoj zdravotnej starostlivosti vrát. hygieny a stravovania v školách aj práv a povinností žiakov a venovať sa budeme aj záverečným skúškam v minulosti či politickej neslobode v školstve v rôznych historických obdobiach....
Každý mesiac sa môžete tešiť na novú tému. Poznávajte s nami školskú históriu. >>>


<< aktuality 2020    aktuality 2022 >>