výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

historicko-pedagogické fórum > archívhpf 1-2/2019

obalka_hpf_1-2_2019_m

HPF 1-2/2019

Od počiatkov vzdelávania vo vinohradníckej obci Vinodol až po výnimočnú osobnosť pedagóga, historika, kantora Jozefa Čulíka
(T. Krajmer) ............................................................................ 3


  

Rímsko-katolícka škola v Topoľčanoch
(J. Píry)................................................................................... 10

 

 

Korešpondencia Jána Kvačalu s Teréziou Vansovou
(L. Bernát) ............................................................................. 17

Kongregácia Milosrdných sestier Svätého kríža a jej prínos pre rozvoj ošetrovateľského vzdelávania na Slovensku: 3. časť - činnosť ošetrovateľskej školy v rokoch 1938 - 1950 
(M. Dobrotková - Ľ. Ilievová) ............................................... 25

Zabudnutý učiteľ Peter Uhlík: "Matematiku sa možno naučiť."
(V. Michalička) ...................................................................... 34

Zložitý zrod vysokoškolskej učebnice Dejiny českej a slovenskej pedagogiky
(V. Michalička) ...................................................................... 42

Správy ................................................................................... 46

Recenzie................................................................................. 48

Anotácie ................................................................................ 53 

Pokyny pre prispievateľov.................................................. 55