výstavy pre školy pre verejnosť kontakt
dsc_0366

aktuality 2020 > personálna zmena

daniela vaněková odchádza z postu riaditeľky múzea

Rozhľadená, energická a otvorená. Asi tak sa dá pár slovami opísať Daniela Vaněková, ktorá viac ako 20 rokov viedla kolektív Múzea školstva a pedagogiky.

Počas jej vedenia sa v múzeu aktívne naštartovala zbierkotvorná činnosť, vďaka čomu sa zbierkový fond rozšíril o tisíce zbierkových predmetov. Výstavná činnosť v sídle múzea nadobudla pod jej taktovkou nový rozmer v podobe desiatok úspešných výstavných projektov, na ktorých príprave a realizácii sa zakaždým autorsky podieľala.

Aktívne reprezentovala múzeum aj na medzinárodnom poli - účasťou na sympóziách školských múzeí a zbierok v rámci celého sveta.

Je autorkou a spoluautorkou desiatok publikácii a štúdií o dejinách školstva a školskom múzejníctve, ktoré vyšli pod hlavičkou múzea. 

Získala ocenenia Zväzu múzeí na Slovensku i Cenu sv. Gorazda ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Múzeum školstva a pedagogiky sa pod vedením PhDr. Daniely Vaněkovej etablovalo v sieti slovenských múzeí a stalo sa odborne konsolidovanou a rešpektovanou pamäťovou inštitúciou na Slovensku. 

V súčasnosti ostáva v múzeu na poste kurátorky, spravujúcej listinný fond.