výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

 

herci

herci v školských laviciach

Herci – boli a stále sú miláčikmi múz a majú tisícky obdivovateľov. Ich tváre poznáme z divadelných dosiek, filmového plátna, z televíznej obrazovky, ich hlasy znejú v dabovaných filmoch... Čo je však menej známe, je ich cesta za touto profesiou.

Výstavu Herci v školských laviciach sme sprístupnili v online verzii. Nazrite do spomienok popredných hercov Slovenského národného divadla - od tých skôr narodených až po najmladšiu hereckú generáciu – z menej známej stránky: z rokov ich vlastného školovania, štúdia, prípadne z vlastnej učiteľskej práce. Podobne ako my všetci, i oni museli prejsť školskými lavicami, zažívali svoje žiacke a študentské strasti a radosti, zo školskej tried viedli ich kroky nakoniec k umeleckému majstrovstvu, hereckej profesii. 

Nazrite do spomienok hercov Ladislava Chudíka, Márie Kráľovičovej, Štefana Kvietika, Dušana Jamricha, Sone Valentovej, Štefana Bučka, Maroša Kramára, Jozefa Vajdu, Zuzany Fialovej, Ľuboša Kostelného či Táne Pauhofovej.

                                         chudik     
                                   . ladislav chudík     

         kralovicova                 kvietik               jamrich     
. mária kráľovičová       . štefan kvietik      . dušan jamrich

        valentova                  bucko               kramar                 
 . soňa valentová          . štefan bučko         . maroš kramár         

       vajda                    kostelny              pauhofova   
    . jozef vajda       
     . ľuboš kostelný      . táňa pauhofová