výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

s_preparat_jezko
Dermoplastický preparát ježa

Vyučovanie prírodopisu a biológie nebolo odporúčané bez názorných ukážok. Použitie živého zvieraťa vyučovacie hodiny síce oživovalo, ale najmä pri pohyblivých druhoch žiakov rozptyľovalo. Metodiky vyučovania prírodopisu preto odporúčali v čo najväčšej miere využívať učebné pomôcky. Medzi ne sa radili aj dermoplastické preparáty. Preparovaný jež, teda kožou obtiahnutá kovová konštrukcia vyplnená slamou alebo rašelinou, je pripevnený pomocou drôtu na drevený podstavec čiernej farby. Predné laby mu odstávajú od podložky, čím sú zreteľné pazúry. Je možné obzrieť si aj zuby živočícha. Pôvodné oči sú nahradené čiernymi sklenenými korálikmi.

Preparátorská dielňa, v ktorej bol preparát vyrobený, nie je na podstavci uvedená. Hoci si šikovnejší učiteľ mohol podľa zachovaných návodov vlastný preparát aj vyrobiť, ich distribúciou sa zaoberalo aj Ústřední nakladatelství a kníhkupectví učitelstva československého v Praze, oddělení učebných pomůcek, pre Slovensko filiálka v Banskej Bystrici.

Preparát sa mohol využívať v niekoľkoročnej dekáde od začiatku 20. storočia až po 60. roky, záviselo to od vybavenia školy, kde sa používal. Zo Základnej školy v Kremnici ho múzeum získalo v roku 2004.

m_preparat_jezko_2

<< späť trojrozmerné predmety