výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

s_pohladnica_gymnazia

Pohľadnica gymnázia

Budova na pohľadnici neznámeho vydavateľa patrí Štátnemu reálnemu gymnáziu vo Zvolene. Bola postavená v rokoch 1923 – 1926 podľa plánov architekta Jaroslava Stockera-Bernkopfa.

Ako sa píše v pamätnici školy: „Novostavba vtedy vyhovovala všetkým požiadavkám modernej školy. Mala 13 učební, kresliarňu a rysovňu s kabinetmi, špeciálne učebne pre prírodopis, fyziku, chémiu,... žiacku a učiteľskú knižnicu, riaditeľňu a zborovňu, hovorňu, respírium dievčat s potrebnými miestnosťami, telocvičňu so všetkým príslušenstvom a ďalšie pomocné miestnosti a pivnice. Pri škole boli vystavené tri byty: pre riaditeľa, školníka a v suteréne budovy pre druhého školníka“.

Samotnú školu zriadili už v roku 1919. Bola otvorená ako reálka, t. j. odborná škola zameraná na prírodovedné a technické odbory. Už v roku 1921 však bola na žiadosť občanov mesta pretvorená na reálne gymnázium, teda všeobecnovzdelávací typ školy, ktorý kombinoval učebné plány reálky a klasického gymnázia. Išlo o všestrannejší typ školy, ktorý jej absolventom umožňoval pokračovať v štúdiu na technických aj humanitne orientovaných vysokých školách. Múzeum zbierku získalo v roku 2006 kúpou.

<< späť fotografie a pohľadnice