výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

s_diafilm_comenius

Diafilm J. A. Comenius 1592 - 1670

Diafilmy sa v školstve využívali ako vizuálny prostriedok na zvýšenie názornosti výchovno-vzdelávacieho procesu. Ide o súvislý 35 mm pás kinematografického filmu, na ktorom sú fotograficky zachytené obrázky s určitým poznávacím zámerom.
Ako učebná pomôcka sa diafilm o J. A. Komenskom používal pri výučbe slovenského jazyka a dejepisu od 50. do 80. rokov 20. storočia. Vyrobený bol v roku 1958. Je čiernobielej farby v anglickom jazyku s 53 obrazovými políčkami. Obsah stručne približuje život učiteľa národov J. A. Komenského a predstavuje jeho diela ako Didactica Magna a Orbis Pictus, a tiež tzv. Komenského pedagogické zásady.
Diafilmy sa premietali cez projektory typu Meopton, ktoré vyrábala spoločnosť Meopta v českom Přerove.


<< späť filmy a diafilmy