výstavy pre školy pre verejnosť kontakt
speváci

speváci v školských laviciach

Výstava predstavuje slovenských populárnych spevákov z pohľadu ich detstva, školských a študentských rokov. Škola a učitelia zohrávajú dôležitú úlohu v živote každého človeka. Často majú vplyv aj na budúcu profesiu svojich žiakov. Môžu ich podporiť, alebo naopak aj odradiť od smeru, ktorý si vybrali. Našou snahou bolo zistiť, ako to bolo v prípade ľudí, ktorí sa živia hudbou.

Spoluprácu na tomto projekte prijali Ivo Heller, Jana Kociánová, súrodenci Hečkovci, Pavol Hammel, Laco Lučenič, Beáta Dubasová, bratia Táslerovci, Peter Cmorik, Katka Koščová a Tomáš Bezdeda. Jadro výstavy tvoria ich spomienky na školské časy, učiteľov, obľúbené a neobľúbené predmety, doplnené vysvedčeniami, žiackymi knižkami a školskými fotografiami. Keďže sme vybrali spevákov niekoľkých generácií, v ich odpovediach sa odzrkadľuje aj charakter doby, v ktorej chodili do školy.

Výstava sa skladá z 12 plagátov s rozmermi 200 x 60 cm, ktoré sa pomocou háčikov dajú ľahko zavesiť na stenu. Preprava je jednoduchá, plagáty sa dajú stočiť, takže postačuje osobné auto, prípadne sa dajú zaslať kuriérom. Súčasťou výstavy sú zalaminované fotografie veľkosti A4. Sú na nich triedne fotografie spevákov. Návštevníci môžu hádať, kde na fotografii sa ten ktorý spevák nachádza – odpoveď nájdu na zadnej strane. K dispozícii máme aj CD s úryvkami rozhovorov s jednotlivými spevákmi. Záujemcovia si prepravu musia zabezpečiť na vlastné náklady.

Viac fotografií z výstavy nájdete v archíve >>