výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

s_film_vyroba_ceruzky_

Film Výroba ceruzky

Školský film natočený pre výchovno-vzdelávacie ciele škôl ako pomôcka pri vyučovaní. Dopĺňal verbálny výklad učiteľa a ako didaktický prostriedok mal široké metodické uplatnenie.

Film natočený v roku 1939 zachytáva technológiu výroby grafitových ceruziek. V úvode sú stručne zobrazené dejiny písania – na hlinené tabuľky, bridlicovú  či voskovú tabuľku – až po rok 1790, kedy bola vyrobená prvá grafitová ceruzka. Nasleduje ukážka výroby ceruzkového jadra, pri ktorom sa mieša  grafit s vodou, nechá sa zatvrdnúť, rozdrví sa, zlisuje a vyťahuje do nití. Následne nastáva sušenie a vypaľovanie v peci. Druhá časť filmu zachytáva kontrolu kvality hotových jadier v chemickom laboratóriu. Nasleduje výroba dreveného  obalu, ktorý sa vyrába z červeného cédra a vkladanie tuhy do vyfrézovanej drážky. V závere farbenie a lakovanie hotových ceruziek. V závere reklamné zábery firmy Hartmuth zobrazujúce kde všade sa ich výrobky používajú.

Pôvodne bol film rozdelený na dva diely a bol nemý, s medzititulkami. Neskôr oba diely spojili a film ozvučili. Ide o film českej produkcie, natočila ho spoločnosť UFA v továrni firmy Hartmuth. Film je pôvodnou kópiou, na ktorej distribúciu na Slovensku mala práva spoločnosť Školfilm sídliaca v Bratislave.

Film bol určený na výučbu technológie výroby. Je čiernobiely, so zvukovou stopou v českom jazyku, Vyrobený na anticelulózovom filmovom páse. Má 18 minút a je uložený na plastovej cievke v kartónovej krabici so signatúrou Školfilmu.


<< späť filmy a diafilmy