výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

historicko-pedagogické fórum > archívhpf 1-2/2018

obalka_hpf_1-2_2018_m

HPF 1-2/2018

Zo živých a oživených osudov šenkvickej školy: zaslúžilí učitelia Elemír Kantek a Henrich Lančarič
(M. Lukáč).....................................................................
3
Kongregácia milosrdných sestier svätého Kríža a jej prínos pre rozvoj ošetrovateľského vzdelávania na Slovensku: 2. časť – problémy ošetrovateľskej školy v Bratislave počas prvého desaťročia jej existencie vo svetle česko-slovenských ošetrovateľských konferencií
(Ľ. Iljevová - E. Juríková)..........................................
9
Profesúra Jána Kvačalu na filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
(L. Bernát) ................................................
19
Učiteľská epizóda Jozefa Máteja v Trebichave
(V. Michalička) ..............................................................
28
Medailérska tvorba Žilinskej univerzity v Žiline
(J. Slavkovský) ............................................................
33
Časopis Rodina a škola (1900 – 1904)
(V. Michalička) ..............................................................
42
Správa o osobnej knižnici Jozefa Máteja (1923 – 1987)
(V. Michalička) ..............................................................
44
Slovenské školstvo po vzniku Československej republiky – príklad Československého štátneho reálneho gymnázia v Bratislave
(M. Slezáková) ..............................................................
47
Správy ....................................................................... 50
Recenzie..................................................................... 53
Anotácie .................................................................... 58
Pokyny pre prispievateľov......................................... 60