výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

historicko-pedagogické fórum > archív > hpf 1 / 2012

Číslo 1/2012

Minulosť a súčasnosť dejín pedagogiky a historicko-pedagogického výskumu
(B. Kudláčová) ..............................................................
3
Rektori jezuitského gymnázia v Trenčíne v rokoch 1649 – 1773
(L. Bernát) ....................................................................
14
Rané práce Jozefa Máteja (1944 – 1949)
(L. Bernát) ....................................................................
33
Maturitné oznámenia ako hmotný doklad o strednej škole a jej študentoch
(V. Michalička) ...............................................................
37
Recenzie a správy....................................................... 40
Literárny prehľad ....................................................... 48