výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

historicko-pedagogické fórum > archív > hpf 2 / 2012

Číslo 2/2012

Kam kráčajú dejiny pedagogiky?
(V. Michalička) ..............................................................
3
Počiatky kresťanskej paideie
(L. Bokorová) ................................................................
7
Prefekti školy trenčianskeho jezuitského gymnázia v rokoch 1650-1773
(L. Bernát) ....................................................................
14
Gustáv Kordoš: Slovák v službách uhorskej školy
(V. Michalička) ...............................................................
31
Štefan Koreň a Ján Kvačala. Vzťah učiteľ a žiak vo svetle korešpondencie Štefana Koreňa
(Ľ. Vašková - L. Bernát) .................................................
60
Spomienky Antona Štefánka na prínos českých učiteľov pre slovenské školstvo po roku 1918
(I. Marks) .....................................................................
71
Študenti zo Slovenska na Vysokej škole strojníckeho a elektrotechnického inžinierstva ČVUT v Prahe v rokoch 1918-1928
(L. Bernát) ....................................................................
76
Správy ........................................................................ 87
Recenzie ..................................................................... 93
Anotácie ..................................................................... 98