výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

historicko-pedagogické fórum > archív > hpf 1 / 2013

Číslo 1/2013

Historicko-pedagogické bádanie: koniec alebo nový začiatok?
(B. Kudláčová) ..............................................................
3
Skladba pedagogického zboru trenčianskeho jezuitského gymnázia v rokoch 1649 - 1714
(L. Bernát) ....................................................................
9
Učiteľský zbor Bratislavskej župy
(K. Pekařová) ................................................................
24
Legislatívne rámce stredného a odborného školstva v predmníchovskej ČSR
(A. Bojková) .................................................................
34
Študenti zo Slovenska na stavebnej fakulte Nemeckej vysokej školy technickej v Brne v medzivojnovom období
(L. Bernát) ....................................................................
43
Protest stredoškolských profesorov v roku 1946 v Košiciach
(V. Michalička) ..............................................................
57
Správy ........................................................................ 62
Recenzie ..................................................................... 66
Anotácie ..................................................................... 67