výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

historicko-pedagogické fórum > archív > hpf 2 / 2013

Číslo 2/2013

Pohľad do dejín školy v Malých Zlievciach v 18. storočí
(J. Drenko) ...................................................................
3
Študenti zo Slovenska na odbore architektúry Českej vysokej školy technickej v Brne v medzivojnovom období
(L. Bernát) ....................................................................
13
Prvé odborné práce Jozefa Máteja (1949 - 1957)
(V. Michalička) ...............................................................
27
Správy ........................................................................ 32
Recenzie ..................................................................... 35
Anotácie ..................................................................... 36